برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
بررسی تأثیر دلبستگی به مکان بر رفتارهای حامی محیط زیستی شهروندان (مطالعه موردی: شهر رشت)

علی اکبر سالاری پور؛ آرمان حمیدی؛ عالیه فریدی فشتمی؛ امیرحسین نوربخش

دوره 9، شماره 29 ، تیر 1403، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22054/urdp.2024.76342.1597

چکیده
  امروزه بخش بزرگی از رفتارهای محیط زیستی شهروندان تحت تأثیر ارتباط و میزان دلبستگی آن‍ها با شهر است. به‌طوری‌که دلبستگی به مکان و شهر مؤلفه‌ای حیاتی در پرورش شهروندان حامی محیط‌زیست محسوب می‍گردد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- کمی می‍باشد. جهت جمع‍آوری اطلاعات باهدف سنجش تأثیر میزان دلبستگی به شهر و همچنین خصوصیات فردی شهروندان، ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
تحلیل رفتاری میزان مقبولیت عمومی استفاده از دوچرخه در شهر آق‌قلا

رقیه بخشنده؛ کورش افضلی؛ محمد هادی الماسی

دوره 9، شماره 29 ، تیر 1403، صفحه 39-67

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.73982.1553

چکیده
  در دهه‌های اخیر، استقرار و استفاده از دوچرخه در بسیاری از شهرهای جهان رواج داشته ولی بااین‌وجود استفاده از آن در شهرهای ایران محدود می‌باشد. هدف از پژوهش؛ بررسی میزان مقبولیت عمومی استفاده از دوچرخه در شهر کوچک آق‌قلا می‌باشد. رویکرد پژوهش، کمّی توأم با منطق استدلال قیاسی و ماهیت آن پیمایشی است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از یک ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
تحلیل تطبیقی در سنجش کیفیت فضایی بازار تبریز مبتنی بر نحو فضایی و ماتریس PPS (نمونه موردمطالعه: بازار تبریز)

سید محمد مهدی حسینی کیا؛ لیلا مدقالچی؛ آیدا ملکی؛ پریسا هاشم پور

دوره 9، شماره 29 ، تیر 1403، صفحه 69-111

https://doi.org/10.22054/urdp.2024.76529.1600

چکیده
  مسئله یافتن شیوه مناسب تحلیل یک فضا همواره ذهن پژوهشگران را معطوف به خودساخته است. اغلب تحقیقات فضایی تنها با استفاده از یکی از روش‌ها و تکنیک‌های تحقیق کمی و یا کیفی انجام می‌گردد و نتایج آن‌ها تنها قسمتی از ویژگی‌های فضایی را روشن می‌نماید. هدف از این پژوهش، تحلیل تطبیقی دو روش چیدمان فضایی که بر ساختار فضایی تمرکز دارد و رویکرد ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
تأثیرات اجتماعی احداث مجموعه‌های فرهنگی و هنری (نمونه موردی: تئاتر شهر کرج)

هادی برغمدی؛ ُسیمین زمانی

دوره 9، شماره 29 ، تیر 1403، صفحه 113-144

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.73053.1540

چکیده
  اوقات فراغت جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره است. حکومت‌ها در تلاشند با ایجاد مراکز تفریحی و فرهنگی، فضای سالمی برای برآوردن این نیاز فراهم نمایند. در همین راستا شناسایی عوامل مؤثر در جهت افزایش تقاضای فضای فرهنگی در اجرای موفق این مراکز و درنتیجه رضایت شهروندان نقش مهمی دارد. این پژوهش به‌دنبال پاسخ به این پرسش است: ساخت تئاتر ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
بررسی و ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار در شکل‌گیری کالبدی و فضایی زیستی خانه‌های سنتی شهر پاوه

جمال الدین هنرور؛ مختار رستمی؛ مریم ازنب؛ فائزه طاهری سرمد

دوره 9، شماره 29 ، تیر 1403، صفحه 145-185

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.74342.1557

چکیده
   فضاهای زیستی در هر منطقه، تحت تأثیر خاستگاه­های فرهنگی، محیطی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی آن منطقه شکل گرفته است. شهر پاوه در شمال­ استان کرمانشاه دارای خانه­های ارزشمند تاریخی است که اکثراً به‌صورت پلکانی و با توجه به توپوگرافی و شیب زمین‌ساخته شده­اند. این تحقیق باهدف شناخت عناصر کالبدی و فضایی در خانه‌های سنتی پاوه انجام ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
واکاوی نقش مکان‌های سوم شهری در کیفیت محیطی شهر اهواز

حسن حویزاوی؛ حمید صابری؛ مهری اذانی؛ فرشته احمدی

دوره 9، شماره 29 ، تیر 1403، صفحه 187-223

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.75276.1574

چکیده
  هدف از این پژوهش واکاوی نقش مکان‌های سوم شهری در کیفیت محیطی شهر اهواز است. این پژوهش با رویکردی کمَی، به روش پیمایشی و متکی بر مطالعات کتابخانه‌ای- اسنادی در سال 1402 در شهر اهواز انجام شد. جامعه آماری کلیه شهروندان اهوازی (885000 نفر) در سال 1395 می‌باشند که به‌وسیله فرمول کوکران تعداد 390 نفر به‌عنوان حجم نمونه و به‌صورت تصادفی به‌وسیله ...  بیشتر