واکاوی راهبرد‌های نهادی دستیابی به اهداف طرح مجموعه‌ی‌ شهری تهران

محمد لواجو؛ عباس ارغان؛ محمدرضا زند مقدم

دوره 8، شماره 25 ، تیر 1402، ، صفحه 119-154

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.67110.1426

چکیده
  وجود نابرابری و ناهمگونی فضایی بسیار شدید بین شهر تهران و سایر سکونتگاه‌های واقع در منطقه شهری تهران موجب افزایش افتراق و کاهش عدالت فضایی در منطقه کلان‌شهری تهران شده است. ازاین‌رو پژوهش حاضر در نظر دارد تا عوامل تأثیرگذار در تحقق اهداف طرح‌ مجموعه شهری در نظام مدیریت منطقه کلان‌شهری‌ تهران را با رویکرد نهادی و با روش فراترکیب ...  بیشتر

ارزیابی قابلیت‌های بازآفرینی پیاده راه‌های شهری از منظر توسعه پایدار در برنامه‌ریزی شهری مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر سمنان

رحیمه جوادیان؛ زینب کرکه آبادی؛ محمدرضا زند مقدم

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1399، ، صفحه 139-166

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.57372.1271

چکیده
  بافت قدیمی هر شهر نشان‌دهنده تاریخ و هویت گذشته آن است یکی از اقداماتی که می‌توان برای حفظ آن انجام داد، تبدیل این معابر به پیاده راه است که می‌تواند مقصدی جذاب برای پیاده‌روی باشد و به رشد و توسعه پایدار شهر کمک کند. بنابراین توجه بیشتر مدیران شهری به فضاهای حرکت شهری مانند "پیاده‌رو" یکی از اساسی‌ترین بخش‌های سیاست‌های شهری برای ...  بیشتر