ارائه روشی برای ارزیابی طرح‌های جامع شهری از دریچه ابعاد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (مطالعه موردی: طرح جامع شهر نیشابور)

شهاب الدین کرمانشاهی؛ علیرضا رامندی؛ مهدی بشیری نیا؛ مهتا میرمقتدایی؛ مهدی شکرگذار

دوره 8، شماره 25 ، تیر 1402، ، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.67998.1453

چکیده
  در سال‌های اخیر، از رویکرد «توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی» برای بازنگری در اصول سنتی طرح‌های جامع شهری استفاده شده است. این مقاله سعی دارد دستورالعمل ارزیابی طرح‌های توسعه شهری را مطابق با اصول این رویکرد ارائه دهد. این ارزیابی در قالب اصول تراکم، تنوع، طراحی، دسترسی به مقاصد و فاصله تا حمل‌ونقل همگانی به عنوان بعدهای اساسی ...  بیشتر

بررسی پیامدهای شیوع بیماری‌ کووید-19 بر استفاده از حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی کلانشهر تهران)

خشایار خاوریان؛ ملیحه قربانی؛ فاطمه کاظمی؛ مینا میرمعصومی؛ شهاب الدین کرمانشاهی

دوره 7، شماره 22 ، مهر 1401، ، صفحه 87-106

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.68775.1459

چکیده
  با شیوع کووید-19 در جهان اقدامات مختلفی برای کاهش تلفات و هزینه‌های ناشی از این همه‌گیری در کشورها انجام شد. برای کاهش شیوع، کاهش سفرهای روزانه و عدم حضور در محیط‌های شلوغ و بسته توصیه شد که هردو سبب کاهش تقاضای استفاده از حمل‌ونقل همگانی می‌شود. با حذف برخی سفرهای شغلی از سیستم حمل‌ونقل همگانی و تجربه سایر شیوه‌ها توسط شهروندان ...  بیشتر