تأثیرات انتقال سازمان‌های عمومی به نواحی فرسوده شهر به مثابه پروژه محرک توسعه

هادی برغمدی؛ فرید ناهید

دوره 7، شماره 21 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.66775.1420

چکیده
  اجرای پروژه‌های محرک توسعه در راستای تسریع و تسهیل بازآفرینی بافت‌های نابسامان شهری صورت می‌پذیرد و با اتکا به مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های محلی به ثمر می‌رسد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات و پیامدهای انتقال سازمان‌های عمومی به بافت فرسوده شهر تهران به مثابه پروژه محرک توسعه بوده است که به این منظور تلاش شد با بهره‌گیری ...  بیشتر

تأثیرات اجتماعی سامان‌دهی خیابانهای دارای ارزش فرهنگی و تاریخی (مطالعه موردی خیابان لاله‌زار)

هادی برغمدی؛ معصومه محقق منتظری

دوره 5، شماره 14 ، آذر 1399، ، صفحه 113-140

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2021.62581.1366

چکیده
  لاله زار یکی از خیابان‌های تاریخی و فرهنگی تهران بوده و ازجمله فضاهای شهری است که برای بیان تاریخ و فرهنگ این شهر در بسیاری از منابع به آن اشاره شده است. نبود فعالیت‍های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با ویژگی‍های تاریخی و هم‌جواری ناخوشایند با فعالیت‍های تجاری، این خیابان را با مسائل اجتماعی فراوانی مواجه کرده است. پیاده‍راه سازی ...  بیشتر