تحلیل اهمیت- عملکرد عوامل کلیدی موفقیت در بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری با تأکید بر ذینفعان (مطالعه موردی: شهر زنجان)

محمد رسولی؛ محسن احدنژاد؛ محمدتقی حیدری

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1400، ، صفحه 149-178

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.59442.1301

چکیده
  بافت‌های کهن و قدیمی شهرها قلب تپنده شهرها در دورهای مختلف تاریخی بوده‌اند، اما امروزه با مشکلات و موانعی ساختاری و عملکردی خاصی تحت عنوان فرسودگی و ناکارآمدی مواجه هستند که رفع آنها برای پویایی بافت‌ها و پایداری هرچه بیشتر شهرها ضروری می‌باشد. در این چارچوب تحقیق حاضر با هدف تبیین اهمیت/عملکرد عوامل کلیدی بازآفرینی بافت‌های ...  بیشتر

مدلسازی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارARC GIS(مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تبریز)

محسن احدنژاد روشتی؛ حجت محمدی ترکمانی؛ قهرمان خوش روی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.11551

چکیده
  بلایای طبیعی علی الخصوص زلزله همواره تهدیدی برای فعالیت‌های بشری محسوب می‌شده است،که علی‌رغم پیشرفت‌های تکنولوژیکی در ابعاد مختلف هم اکنون نیز شاهد خسارات و تلفات این پدیده به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشیم. تا چند دهه اخیر دیدگاه ها ونظرات در رابطه با آسیب‌پذیری ناشی از زلزله صرفا محدود به عوامل کالبدی بود، اما این اواخر ...  بیشتر