به‌سوی چارچوبی برای مفهوم‌پردازی از منفعت عمومی در برنامه‌ریزی فضایی

سمیه زندیه؛ مظفر صرافی

دوره 7، شماره 22 ، مهر 1401، ، صفحه 1-43

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.69943.1475

چکیده
  منفعت عمومی مفهومی پرمناقشه در نظریه‌های برنامه‌ریزی فضایی بوده است. این مناقشات، با دلالت بر نبود وفاق بر سر چیستی (و بودونبود) مفهوم منفعت عمومی، منجر به توسعه‌ی نظریه‌های مختلفی در و درباره‌ی برنامه‌ریزی فضایی شده‌ و گاه تا جایی پیش رفته‌اند که مشروعیت برنامه‌ریزی را به چالش بکشند. این مقاله با تأکید بر ضرورت پرداختن به این ...  بیشتر

توسعه منطقه ساحلی مکران در پرتو منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار

کیانا اعتمادی؛ مظفر صرافی؛ سحر ندایی طوسی

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.55996.1255

چکیده
  از جمله سیاست‌های توسعه منطقه‌ای ایجاد مناطق آزاد تجاری[1]، مناطق ویژه اقتصادی[2] یا مناطق پردازش توسعه صادرات[3] به نحوی است که باعث ارتقا ظرفیت اجتماعات برای پاسخگویی به نیازها گردد. درحالی‌که در این مناطق بیشتر "توسعۀ جزیره‌ای" با انتشار کمینۀ آثار به منطقه را شاهد بوده و توسعه در مورد وضعیت زندگی جامعه محلی رخ نداده است. هدف این ...  بیشتر