مطالعه تطبیقی تجربیات سیاستی کشورهای منتخب آسیایی در زمینه‌ی توزیع متوازن جمعیت شهری

محمود مشفق

دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.25598.1077

چکیده
  این مقاله به مقایسه تجربیات کشورهای منتخب آسیایی در زمینه‌ی توزیع متوازن جمعیت می‌پردازد و تلاش خواهد کرد نشان دهد کدام پاردایم‌های برنامه‌ریزی فضایی ـ جمعیتی در توزیع بهینه‌تر جمعیت نتایج بهتر و مؤثرتری داده است. روش تحقیق، تحلیل اسنادی است و از اسناد معتبر در زمینۀ برنامه‌ریزی‌های دولتی استفاده شده است. به‌طور کلی چهار نوع ...  بیشتر

رشد شهرگرایی و احساس تعلق محله‌ای

سحر صفری؛ سید یعقوب موسوی

دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.17901.1057

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر تاثیر رشد شهرگرایی بر احساس تعلق محله‌ای را بررسی می‌کند و در این راستا مفهوم شهرگرایی با تاکید بر نظریه لوئیس ورث و نظریه های مکتب شیکاگو و مفهوم احساس تعلق محله‌ای با استفاده از نظریه های حس تعلق به اجتماع محله‌ای مک میلان و چاویس، هویت مکان رلف و رائولز و نظریه سیستمیک کاساردا و جانویتز مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ...  بیشتر

نقش راهبردهای آمایشی حفاظت از باغات و فضاهای سبز جهت رسیدن به الگوی توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: دره اسکو

حسن محمودزاده

دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، صفحه 63-101

https://doi.org/10.22054/urdp.2016.8286

چکیده
  رشد کالبدی فضایی منطقه اسکو در چند دهه اخیر موجب مسائلی همچون تغییر کاربری زمین، گسترش نامتناسب شهر و مخاطرات زیست‌محیطی شده است. فشارهای سنگین سریع شهرنشینی بر سرزمین و منابع اطراف موجب کاهش پوشش گیاهی، کاهش فضاهای باز و مشکلات جدی اجتماعی و زیست‌محیطی شده است. هدف از این مطالعه، درک عوامل مؤثر در روند توسعه فیزیکی منطقه دره اسکو ...  بیشتر

سرمایه اجتماعی زنان و توسعه شهری دراستان همدان

سمیه شالچی؛ امین مومیوند

دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، صفحه 103-137

https://doi.org/10.22054/urdp.2016.8287

چکیده
  حرکت در مسیر توسعه همه‌جانبه، الزامات، مقدمات و بسترهای خاص خود را می‌طلبد. سرمایه اجتماعی بی‌شک به‌عنوان عامل تسهیل‌کننده همکاری و مشارکت، دستیابی به شاخص‌های توسعه را تسریع می‌کند. مطالعات چند دهه اخیر نشان می‌دهد که، سرمایه اجتماعی متغیر مهمی برای تبیین تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی فضایی است. نگارندگان این پژوهش کار خود ...  بیشتر

تبیینی نهادگرایانه از عدم تعادل منطقه‌ای در ایران

میکائیل عظیمی

دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، صفحه 139-166

https://doi.org/10.22054/urdp.2016.8288

چکیده
  پس از تجربه سیاست‌ها و استراتژی‌های مختلف توسعه در کشورهای مختلف، کشورها با پدیده‌ای مواجه شدند که ادامه تلاش‌ها را مشروط کرده بود. این پدیده که با تفاوت معنادار سطح توسعه مناطق داخلی یک کشور شناسایی می‌شود با عنوان عدم تعادل منطقه‌ای مطرح‌ شده و کاهش آن‌یکی از اهداف سیاست‌گذاران توسعه بوده است. اقتصاد ایران نیز در دهه‌های گذشته ...  بیشتر

امکان سنجی احداث ایستگاه بازیافت پسماند جامد صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد

امید جامی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی

دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، صفحه 167-203

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.21268.1065

چکیده
  مدیریت پسماندهای صنعتی یکی از شیوه‌های بسیار مناسب برای ایجاد تعامل و پیوند بین صنعت و محیط زیست و کاهش اثرات سوء فعالیت‌های صنعتی در آن می‌باشد. چنین مدیریتی با استفاده از روش‌های مختلفی از جمله «پیشگیری از آلودگی» یا «کمینه سازی پسماندها» در مبداء تولید، «بازیافت» و «استفاده مجدد» قابل اعمال است. تکنیک مورد ...  بیشتر