برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
سنجش تطبیقی پیاده مداری محلی با روش های کمّی و اعتبارسنجی نتایج آن‎ها با تحلیل آماری

امید مزرعتی تاج آبادی؛ پویان شهابیان؛ جمال الدین هنرور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.67860.1439

چکیده
  پیاده‎روی یک فعالیت اساسی و عابرین پیاده، خونِ حیاتی فضاهای شهری هستند و شهر پیاده‎مدار ساختار محیطی خود و کاربری‎ها را چنان برنامه‎ریزی می‎کند که شهروندان خود را به پیاده‎روی در معابر ترغیب ‎کند. هدف از این پژوهش سنجش تطبیقی وضعیت پیاده مداری دو محله مرزداران و تختی تهران به همراه اعتبارسنجی نتایج و مقایسه مدل های تخصصی ...  بیشتر

خوانش عوامل مؤثر بر ارتقاء نماهای مسکونی شهر تهران از دیدگاه کنشگران

مرجان گلی پور؛ پویان شهابیان؛ بهناز امین زاده گوهرریزی

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1400، ، صفحه 119-146

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.63069.1374

چکیده
  نمای ساختمان، به‍عنوان یکی از عناصر مؤثر بر کیفیت بصریِ فضاهای شهری، دچار اغتشاش است، چنانچه نابسامانی و آلودگی های بصری در اغلب ابنیه شهر تهران مشهود است. ساختمان‍های مسکونی با بیشترین تعداد نقش تعیین کننده ای در شکل دهی به منظر شهری دارند. پژوهش حاضر درصدد است با ماهیتی کاربردی در کاوشی موشکافانه به خوانش عوامل مؤثر بر ارتقاء ...  بیشتر