برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
شناسایی شاخص های تاثیرگذار در خلق خیابان های شهری ایده-آل؛ نمونه موردی: خیابان شهید بهشتی شهر کرج

فیروز جعفری؛ رسول قربانی؛ سارا ساحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.70335.1483

چکیده
  خیابان های شهری، فضاهایی پویا و واجد حس حرکت به شمار می روندکه برای استفاده پیاده و سواره و یابعضاً فقط پیاده طراحی می شوند.این فضاها غالباً به نیازهای افراد استفاده کننده از آن،به درستی پاسخگو نبوده و مردم به خیابان به عنوان مسیری صرفاً برای گذر سواره می نگرند.هدف از این پژوهش، بررسی جامعی از خیابان شهری و شناسایی شاخص های محیطی و ...  بیشتر

تحلیلی بر عوامل تأثیرگذار در زیست‌پذیری شهری مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تبریز

فیروز جعفری؛ حجت محمدی ترکمانی؛ زهرا رسول زاده

دوره 3، شماره 6 ، آذر 1397، ، صفحه 113-144

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.42402.1125

چکیده
  مفهوم زیست‌پذیری در کنار پایداری و به‌عنوان یک شعار در گفتمان عمومی و برنامه‌ریزی پدید آمده است. برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در رابطه با ایجاد و یا حفظ شهرها، به مفهوم زیست‌پذیری به‌عنوان یک اصل راهنما برای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری و شکل دادن به محیط اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و بیولوژیکی شهری استناد می‌کنند و زیست پذیری را ...  بیشتر

ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی-فیزیکی در برابر زلزله (نمونه موردی: شهرستان های استان اردبیل)

فیروز جعفری؛ افشار حاتمی؛ سپیده نوری

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 173-194

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.11552

چکیده
  شناخت میزان آسیب پذیری نسبت به مخاطرات طبیعی و ریشه یابی علل تفاوت های اجتماعی فضایی آن، برای نیل به جامعه ای پایدار ضروری است. بر این اساس، شناخت مناسب از آسیب پذیری و الگوی اجتماعی- فضایی آن مبنای لازم را برای تدوین سیاست های مناسب کاهش آسیب پذیری و ارتقای تاب آوری فراهم می آورد. هدف ‌این پژوهش ارزیابی و رتبه‌بندی میزان آسیب پذیری ...  بیشتر