بازشناسی مفهوم پایداری اجتماعی در مطالعات شهری در جستجوی یک چارچوب نظری

مجتبی رفیعیان؛ دلارام شجاعی

دوره 8، شماره 24 ، فروردین 1402، ، صفحه 35-86

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.70063.1478

چکیده
  پایداری اجتماعی جهت پاسخ به مشکلات و معضلات اجتماعی شهرها و به‌عنوان بعدی کارا در رسیدن به توسعه پایدار شهری، گفتمانی است که در دو دهه اخیر بسیار موردتوجه و استقبال محققین شهری قرارگرفته و پژوهشگران با ابعاد مختلف محیط ساخته‌شده شهری به آن نگریسته ­اند. مسئله پایداری اجتماعی، محیط ساخته‌شده، دموکراسی، ایدئولوژی، مشارکت.­ای ...  بیشتر

تبیین روابط قدرت در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری؛ نمونه مطالعاتی طرح توسعه دانشگاه تهران

مجتبی رفیعیان؛ زهرا رحمتی؛ هاشم داداش پور

دوره 7، شماره 20 ، فروردین 1401، ، صفحه 41-83

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.64771.1393

چکیده
  امروز با گسترش شهری‌شدن، بیش‌ازپیش شاهد فضامند شدنِ منطقِ رقابتی و توسعه در جهان پیرامون هستیم. به بیانی دیگر می‌توان گفت آنچه در قالب انواع طرح‌ها و برنامه‌ها بدان‌ها برخورد می‌کنیم، به‌نوعی نمایندۀ منطقِ نامبرده تلقی می‌شود. به‌عنوان مصداقی از این طرح‌ها و برنامه‌ها، این نوشتار به ترسیم فضای منازعه شکل‌گرفته پیرامون محدوده ...  بیشتر

بررسی میزان سازگاری شهرهای هوشمند با زمینه و بستر آن ها

شادی شکری یزدان آباد؛ محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.65097.1399

چکیده
  رشد سریع جمعیت شهرنشین باعث بروز مشکلات شده است. یکی از این رویکردهای نوین برای حل مشکلات، شهرهای هوشمند هستند. هدف این پژوهش بررسی میزان سازگاری شهرهای هوشمند با زمینه و بستر آن‌ها است. پژوهش بنیادی -کاربردی است. از فراترکیب که یکی از روش‌های فرا مطالعه است و تحلیل محتوا استفاده شده است. رویکرد روش‌شناسی آمیخته (کمی- کیفی) بوده و داده‌های ...  بیشتر