تأثیرات انتقال سازمان‌های عمومی به نواحی فرسوده شهر به مثابه پروژه محرک توسعه

هادی برغمدی؛ فرید ناهید

دوره 7، شماره 21 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.66775.1420

چکیده
  اجرای پروژه‌های محرک توسعه در راستای تسریع و تسهیل بازآفرینی بافت‌های نابسامان شهری صورت می‌پذیرد و با اتکا به مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های محلی به ثمر می‌رسد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات و پیامدهای انتقال سازمان‌های عمومی به بافت فرسوده شهر تهران به مثابه پروژه محرک توسعه بوده است که به این منظور تلاش شد با بهره‌گیری ...  بیشتر

تحلیل اهمیت- عملکرد عوامل کلیدی موفقیت در بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری با تأکید بر ذینفعان (مطالعه موردی: شهر زنجان)

محمد رسولی؛ محسن احدنژاد؛ محمدتقی حیدری

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1400، ، صفحه 149-178

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2021.59442.1301

چکیده
  بافت‌های کهن و قدیمی شهرها قلب تپنده شهرها در دورهای مختلف تاریخی بوده‌اند، اما امروزه با مشکلات و موانعی ساختاری و عملکردی خاصی تحت عنوان فرسودگی و ناکارآمدی مواجه هستند که رفع آنها برای پویایی بافت‌ها و پایداری هرچه بیشتر شهرها ضروری می‌باشد. در این چارچوب تحقیق حاضر با هدف تبیین اهمیت/عملکرد عوامل کلیدی بازآفرینی بافت‌های ...  بیشتر

طراحی الگوی کلان فرآیند مدیریت بافت‎های فرسوده شهری با رویکرد حکمروایی

غزاله گودرزی؛ پروانه زیویار پرده ای؛ علیرضا استعلاجی

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1399، ، صفحه 139-168

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2021.62271.1357

چکیده
  مرور متون تخصصی و بررسی مفاهیم و نظریه‌ها در خصوص نوسازی و بازآفرینی شهری و تحولات آن، به‌ویژه با تأکید بر بعد رویه‌ای و جنبه‌های نهادی این رویکردها، به همراه بررسی تجارب جهانی شاخص در این زمینه، نشان از تغییر و تحول در نگرش، تغییر در کنشگران اصلی دخیل در این فرآیند دارد. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی کلان فرایند مدیریت بافت‌های ...  بیشتر

ارائه شاخص مکانی جهت ارزیابی فرسودگی بافت‌های شهری به کمک سیستم اطلاعات مکانی و تصمیم‌گیری چند معیاره

حمید مطیعیان

دوره 4، شماره 9 ، شهریور 1398، ، صفحه 93-114

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2021.51454.1204

چکیده
  پدیده شهرنشینی باعث شده است تا شهرها آرایش فضایی جدیدی به خود اختصاص دهند و بافت‌های قدیمی شهرها کمتر مورد توجه قرار گیرند. این عدم توجه، مشکلات اقتصادی-اجتماعی و زیست‌محیطی فراوانی را در این بافت‌ها به همراه داشته و باعث تبدیل آن‌ها به بافت‌های فرسوده شهری شده است. بنابراین، امروزه تشخیص بافت فرسوده یکی از گام‌های اولیه برای ...  بیشتر