بررسی تطبیقی توزیع فضایی جرم در محدوده‌های شهری و پیراشهری با روش فراترکیب

غلامرضا کاظمیان؛ جمشید اکبری

دوره 7، شماره 22 ، مهر 1401، ، صفحه 45-86

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.60525.1322

چکیده
  حرکت از زندگی کشاورزی به صنعت و سپس خدمات و تحول در الگوهای فضایی توسعه و اسکان، شهرها و کلان‌شهرها را به‌مثابه مراکز تجمع جمعیت و تمرکز منابع توسعه مطرح نمود. این تمرکز در فضا و سرزمین که ناگزیر از تنوع، تضاد و تعارض در ترکیب، منافع و رفتار بازیگران است، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی می‌تواند بستری برای شکل‌گیری جرم باشد. پیامدهای ...  بیشتر

شهرهای دوستدار زن و استراتژی‌های دستیابی به آن

میترا عظیمی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 119-144

https://doi.org/10.22054/urdp.2016.7259

چکیده
  زنان و مردان متناسب با نقش و مسئولیت‌شان از فضاهای شهری به شیوه‌های گوناگون استفاده می‌کنند. در این میان، زنان همواره به‌طور مستقیم با خانواده و جامعه در ارتباط بوده‌اند و می‌باید در کانون فرایند برنامه‌ریزی و ساخت فضاهای شهری قرار گیرند. اما تاکنون روند غالب در تدوین برنامه‌ریزی‌های شهری از حاکمیت نگرش مردانه و درک نیازهای ...  بیشتر