برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
بی‌قدرتی و تله فقر و محرومیت اجتماع حاشیه‌نشین به‌مثابه چالشی برای حکمرانی شهری

سامان یوسف وند؛ شاپور سلمان وندی؛ مرتضی گنجی

دوره 9، شماره 28 ، فروردین 1403، صفحه 1-48

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.52126.1214

چکیده
  پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد مردم­نگاری انتقادی در پی فهم وضعیت اجتماع حاشیه­نشین شهر خرم­آباد است که از این طریق روایت­های غالب افراد از تجربه زندگی در اجتماع حاشیه­نشین را ارائه نماید و درنهایت با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات بومی منطقه، تحلیلی واقع­بینانه متناسب با بافت محلی ارائه دهد. در این راستا از نمونه­گیری هدفمند ...  بیشتر

رابطه پسماند جامد شهری و درآمد شهروندان در مناطق 22 گانه شهر تهران

حمید آماده؛ عبدالرسول قاسمی؛ امیرمحمد جیرسرایی

دوره 9، شماره 28 ، فروردین 1403، صفحه 49-76

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.70326.1482

چکیده
  با رشد و توسعه جوامع، آلودگی به یکی از چالش‌های اساسی مدیریتی در دنیای امروز تبدیل شده‌ است. این موضوع در کشورهای درحال‌توسعه بیشتر موردبحث می‌باشد، زیرا رشد و کیفیت محیط‌زیست در سیاست‌های اقتصادی در تضاد با یکدیگر قرار دارند. یکی از آلودگی‌هایی که امروزه گریبان‌گیر شهرها و ازجمله تهران است، پسماند جامد شهری است. این سؤال مطرح ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
بررسی تفاوت احساس تعلق، احساس رضایت و احساس امنیت در مجتمع‌های مسکن مهر دولتی و خودمالکی در داخل و خارج محدوده شهری

امین عالی پور؛ محمود شارع پور

دوره 9، شماره 28 ، فروردین 1403، صفحه 77-106

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.72290.1521

چکیده
  در پی سیاست مسکن مهر در ایران، از سال ۱۳۸۶ مجتمع­های مسکونی مختلفی در سرتاسر کشور ساخته شد. مسکن علاوه بر تأمین سرپناه، باید نیازهای اجتماعی ساکنان را نیز برآورده نماید که حاصل آن را می­توان به‌صورت احساس رضایت، احساس امنیت و احساس تعلق در ساکنان آن‌ها مشاهده کرد. با توجه به اینکه برخی از مجتمع­های مسکن مهر، دولتی و برخی دیگر ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
تبیین ارتباط میان عوامل کالبدی و اجتماعی در تاب‌آوری فضایی میادین شهری (مورد پژوهی:‌ میادین امام، بوعلی و باباطاهر همدان)

نگار خیابان چیان؛ معصومه خامه؛ حسن سجادزاده؛ شیما اسلام پور

دوره 9، شماره 28 ، فروردین 1403، صفحه 107-149

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.73364.1543

چکیده
  توجه به تاب‌آوری فضایی میادین شهری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر شهر، نقش غیرقابل‌انکاری در حفظ حیات ذهنی و عینی شهرها دارد. این پژوهش برای پاسخ به این سؤال که ارتباط عوامل اجتماعی و کالبدی در تاب‌آوری فضایی میدان شهری چگونه است؟ و باهدف یافتن نسبت این عوامل، انجام گرفته است. مقاله حاضر توسعه‌ای و کاربردی بوده و روش تحقیق ترکیبی ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
مطالعه ارتباط دلبستگی به مکان و ادراک محیطی بر رضایت از مکان (موردپژوهشی: محله نوبر تبریز)

فرزانه هدفی؛ علی صرافی نیک

دوره 9، شماره 28 ، فروردین 1403، صفحه 151-195

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.74388.1558

چکیده
  ارتباط عاطفی و تجربی انسان با مکان از موضوعات مهم روانشناسی محیطی بوده است. دراین‌ارتباط درک و احساس انسان تابعی از ویژگی­های محیطی، کارکرد عناصر، هویت و توانایی مکان در ایجاد ارتباط اجتماعی و حافظه جمعی دانسته می­شود که به‌ویژه در ارتباط با اماکن و محلات تاریخی موضوعیت بیشتری دارد. تحقیق حاضر باهدف تعیین میزان تأثیر ادراک محیطی ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
ارزیابی شاخص‌های تحقق توسعه حمل‌ونقل شهری عمومی‌محور (موردمطالعه: منطقه 11 تهران)

سید جلال الدین حسینی؛ آزیتا رجبی؛ افشین سفاهن؛ علی اصغر رضوانی

دوره 9، شماره 28 ، فروردین 1403، صفحه 197-237

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.55092.1248

چکیده
  توسعه حمل‌ونقل عمومی محور، یکی از راهکارهای مهم و مصادیق توسعه پایدار شهری است که به‌منظور حل معضلات ترافیکی و بهبود شرایط حمل‌ونقل در شهرها مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این رویکرد، برنامه‌ریزی و گسترش حمل‌ونقل عمومی، به‌عنوان جایگزینی برای استفاده از خودروهای شخصی و حمل‌ونقل خصوصی مطرح شده است. منطقه 11 شهرداری تهران یکی از ...  بیشتر