برنامه‌ریزی برای رقابت‌پذیری شهری در مقیاس منطقه (موردمطالعه: استان مازندران)

محمد جواد مقیسه؛ حسن احمدی؛ میلاد همافر

دوره 7، شماره 21 ، تیر 1401، ، صفحه 25-58

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.66316.1412

چکیده
  توسعه مبتنی بر مزیت رقابتی یکی ‌از روش­های نوین برنامه­ریزی منطقه­ای است که افزایش بهره‌وری اقتصادی به همراه بهبود کیفیت زندگی در سطح منطقه را فراهم می‌نماید. ‌از رویکردهای تدوین برنامه‌های رقابت‌پذیری‌منطقه‌ای، نظریه مراکز مکمل است که در آن دو یا چند شهر به‌صورت دسته‌جمعی و مبتنی بر پتانسیل­های مکمل یکدیگر برای حرکت ...  بیشتر

تحلیل محتوای متن شهر مبتنی بر کاربست اصطلاحات عامیانه زبان در ارزش‌گذاری محله و مسکن: مورد پژوهی تهران

ونداد بنائی کشتان؛ حسن احمدی؛ حسین ذبیحی

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1400، ، صفحه 71-95

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.63842.1381

چکیده
  زبان و اصطلاحات عامیانه از قدیمی‌ترین عناصر متن شهر هستند. هدف از این پژوهش، استفاده از مفاهیم زبانشناسی و اصطلاحات عامیانه زبان در تحلیل محتوای متن شهر می‌باشد. روش مورداستفاده در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی است. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، 37 مشاور املاک از مناطق 22 گانه تهران به روش نمونه‌گیری در دسترس برای ...  بیشتر

تبیین مؤلفه ‏های آموزش شهرسازی با تأکید بر ارتباط با اجتماع یادگیری حرفه ای

علیرضا صابرمنش؛ حسن احمدی؛ ناصر براتی

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1400، ، صفحه 147-178

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.63922.1382

چکیده
  شناسایی مؤلفه‍های آموزش شهرسازی با تأکید بر ارتباط با اجتماع یادگیری به‍عنوان یکی از راهکارهای ارتقاء دانـش، مهـارت و نگـرش استادان و دانشجویان پیرامون مسائل کمی و کیفی رشته شهرسازی سال‍هاست که مطرح و اجراشده است. تحقیق حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقیق کاربردی است؛ این پژوهش به‍صورت کیفی بوده؛ که از شیوه‍ی تحلیل محتوا بهره ...  بیشتر

بررسی اثر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر احساس امنیت شهروندان مطالعه موردی: پیاده‌راه مرکزی شهر همدان

حسن احمدی؛ مهرداد مهرجو

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1399، ، صفحه 105-135

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.59874.1308

چکیده
  احساس امنیت یکی از مهم‌ترین عوامل سازنده کیفیت محیطیِ پیاده‌راه شهری است که در میزان حضور شهروندان نیز مؤثر است. به همین منظور، نمود امنیت باید در حضور و نظارت گروه‌های سنی و جنسی فعال مردم در فضاهای شهری قابل‌مشاهده باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مؤلفه‌های کیفیت محیطیِ فضای شهری بر احساس امنیت شهروندان و دستیابی به چارچوب منظمی ...  بیشتر