آسیب شناسی مدیریتِ یکپارچۀ حریم کلانشهر تهران

محمد شیخی؛ محسن شبستر

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1397، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/urdp.2019.42544.1128

چکیده
  حریم و محدوده‌های شهری در برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل توسعه شهرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. رشد سریع شهرنشینی، گسترش بی‌ضابطه شهرها و اراضی پیرامون آن‌ها به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، موجب شده تا امر برنامه‌ریزی برای کلان‌شهرها با چالش‌های زیادی روبه‌رو گردد. مدیریت و برنامه‌ریزی برای حریم کلان‌شهر تهران در دهه‌های ...  بیشتر

سیر پیشرفت و گرایش طرح‌های شهری جمهوری اسلامی ایران (پروژه‌های اجرا شده تهران از 1360 تا 1395)

محمود رضایی

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1397، صفحه 35-66

https://doi.org/10.22054/urdp.2019.41002.1110

چکیده
  هدف این مقاله، برآوردی از دیدگاه صاحب‌نظران در شناسایی طرح‌های شهری شاخص و اجرا شده تهران در دوره جمهوری اسلامی است. باوجود نقدهای مکرر به‌نظام طرح‌های شهری تهران، پیشرفت و گرایش این طرح‌ها در دوره‌های اخیر کمتر از شکست آن‌ها به‌صورت روشمند بررسی‌ شده است. پرسش این است که این طرح‌ها چگونه قابل دسته‌بندی و ارزیابی هستند؟ گرایش ...  بیشتر

بررسی نگرش مردم شهر تهران نسبت به نقاشی‌های دیواری (مطالعه تجربی منطقه 19)

احمد غیاثوند

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1397، صفحه 67-98

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.27469.1082

چکیده
  با عنایت به توسعه و گسترش گرافیک محیطی در سطح فضاهای عمومی شهر، مطالعه حاضر به بررسی نگرش مردم منطقه 19 شهر تهران نسبت به وضعیت نقاشی‌های دیواری پرداخته است. برای بررسی نگرش افراد از نظریه «محرک ـ پاسخ» استفاده گردیده، که تحت تأثیر سه فرایند میزان توجه (دقت)، وضعیت ادراک و میزان پذیرش می‌باشد. در این میان نیز می‌توان آثار عملکردی، ...  بیشتر

مکان‌یابی و بررسی نقش عملکردی توقفگاهها و پارکینگ‌های چندمنظوره پارکسوار در شهر شیراز

موسی واعظی؛ اکبر اسمعیلی؛ توحید احمدی؛ هابیل خرمی

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1397، صفحه 99-131

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.20896.1063

چکیده
  بررسی وضعیت ترافیکی شهر شیراز و در کنار آن بررسی وضعیت توقفگاه‌ها و پارک‌سوارهای موجود در سطح این شهر جهت پاسخگویی به نیازهای موجود و آتی آن، ‌یکی از مسائل بسیار مهمی است که مشکل‌آفرین بوده و مسئولان شهری با آن درگیر هستند و با هدف رفع مشکلات موجود و پاسخ به نیازهای آتی، لزوم انجام مطالعات کارشناسی بر روی این مسئله آشکار می‌گردد. ...  بیشتر

پارادایم نوین برنامه‌ریزی برای پایداری و مدیریت یکپارچه منطقه کلان‌شهری تهران، ساماندهی یا تغییر پایتخت

محمود جمعه پور

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1397، صفحه 133-158

https://doi.org/10.22054/urdp.2019.44900.1144

چکیده
  به نظر می‌رسد که ما در مسئله شهر تهران، پایتخ ت از هماهنگی با تغییرات جامعه به دورمانده‌ایم. ما اغلب با آنچه کاول اونز[1] یک نقص اجرایی می‌نامد مواجهیم. دنبال کردن روش‌هایی که آشکارا غیرمفید و ناکارآمد هستند و آن‌طور که باربارا تاچمن[2] می‌نامد، سرچوبی[3] و در ناتوانایی خارج شدن از جبر ساختاری و نهادی غالب گرفتار آمده‌ایم. این جبر ...  بیشتر

نابرابری در دسترسی به مسکن در حوزه‌های شهری برحسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها (کاربرد ضریب جینی)

محمد حسین امجدی؛ علیرضا شکیبایی

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1397، صفحه 159-181

https://doi.org/10.22054/urdp.2019.42254.1121

چکیده
  هدف از این مقاله، ارزیابی سیاست‌های اجراشده در بخش مسکن جهت کاهش نابرابری در دسترسی به مسکن، در حوزه‌های شهری ایران می‌باشد. در این مقاله با استفاده از داده‌های طرح آماری درآمد- هزینة خانوار مرکز آمار ایران و با استفاده از ضریب جینی، نابرابری در دسترسی به مسکن شهری در قالب سه شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد، نسبت هزینه مسکن به‌کل هزینه ...  بیشتر

امکان‌سنجی استقرار صنایع در شهرستان اردبیل

بهرام ایمانی؛ محمد حسن یزدانی؛ سولماز روحی پور

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1397، صفحه 183-207

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.25708.1078

چکیده
  کاربری صنعتی از کاربری‌های است که جانمایی مناسب آن می‌تواند محیط طبیعی و انسانی را از تأثیرات منفی استقرار کاربری صنعتی مصون دارد و به تحقق توسعه پایدار با رویکرد کمترین خطرزایی و خطرپذیری کمک نماید. ازاین‌رو در این تحقیق با لحاظ نمودن استانداردهای حریم‌ها و دسترسی‌های معیارهای طبیعی و انسانی موجود در محدوده شهرستان اردبیل به ...  بیشتر