یادبود آقای دکتر سیدمحسن حبیبی

غلامرضا لطیفی

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1397، صفحه 5-10

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.12117

چکیده
  فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای در مهرماه سال 1399 یکی ازبرجسته ترین اعضا هیات تحریریه خود را از دست داد که ثلمه ای برای جامعه علمی وبویژه فعالان حوزه شهرسازی کشور بود، لذا بر اساس ادای وظیفه و اخلاق حرفه ایبرآن شدیم که مقدمه ای در شماره جاری فصلنامه به این امر اختصاص داده شود تاشاید سهم کوچکی از دین خود را به او تقدیم داریم.  بیشتر

بررسی تأثیر اختلاط کاربری ها بر تولید سفر در محله های شهری ( نمونه موردی محله های 5 و 6 شهر بانه )

علی خاکساری؛ میترا عظیمی؛ ادریس خاکی

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1397، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.48589.1171

چکیده
  به دنبال فراگیر شدن پارادایم‌های جدید در برنامه‌ریزی شهری مقوله اختلاط کاربری‌های زمین به عنوان اقدامی مهم جهت نیل به اهداف توسعه پایدار شهری مطرح شده است. با توجه به مزایای متعدد اختلاط کاربری‌های زمین در یک منطقه شهری از جمله کاهش نرخ تولید سفر، کارشناسان در تلاشند با روش‌های گوناگونی تناسب اختلاط کاربری‌های زمین را ارزیابی ...  بیشتر

بازشناسی و تحلیل شکل‌گیری فرم کالبدی محلات زرگنده و دروس

نوید پاک نژاد؛ غلامرضا لطیفی

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1397، صفحه 29-53

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.42543.1127

چکیده
  تحلیل ساختار فضای شهری در گذر از دوره‌های زمانی مختلف و تحلیل ویژگی‌های بافت منجر به شناخت شکل‌گیری رفتار و الگوهای رفتاری در ساختار کالبدی می‌شود و این مسئله شرایطی را ایجاد می‌کند که برنامه ریزی برای بروز و ظهور الگوهای رفتاری متنوع بر پایه تحلیل فضایی فراهم گردد. چیدمان فضایی یکی از روش‌هایی است که در درک فضا و فرم کالبدی کاربرد ...  بیشتر

واکاوی مؤلفه‌های ساختاری تعاملات اجتماعی در فضاهای اجتماع‌پذیر (خیابان ستارخان؛ فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه)

حسین قدس؛ محمدرضا بمانیان؛ حسین مرادی نسب

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1397، صفحه 55-80

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.42908.1129

چکیده
  در عصر حاضر به دلیل ماشینی شدن امور شاهد کاهش تعاملات اجتماعی شهروندان هستیم. عدم توجه به نیازهای روانشناسانه، کاهش روابط اجتماعی، کمرنگ شدن قرارگاه‌های رفتاری، کاهش گره‌های جمعیتی پویا و سرزنده، کاهش حس تعلق و دلبستگی مکانی-جمعی و تغییر مفهوم پیاده‌راه‌ها نسبت به گذشته از آثار کاهش تعاملات اجتماعی است. در این بین هنوز گذرهایی ...  بیشتر

مطالعه تاثیرات اجتماعی- فرهنگی پروژه‌های شهری(موردمطالعه: بزرگراه سعیدآباد)

ستار پروین؛ سمیه شالچی

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1397، صفحه 81-113

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.29537.1086

چکیده
  در چند دهه گذشته توسعه پایدار شهری به یکی از رویکردهای نظری مهم و تأثیرگذار در سیاست‌گذاری‌های شهری تبدیل شده است. توسعه پایدار به معنای تأمین نیازهای نسل کنونی بدون آسیب زدن به نیازهای نسل آینده است. بنابراین با این رویکرد هرگونه مداخله شهری و احداث پروژه‌های شهری باید محتاطانه و مبتنی بر این نگاه باشد. انجام مطالعات مربوط به اتاف ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد شهرداری‌های مناطق هشت‌گانه شهر اهواز در چارچوب الگوی حکمرانی خوب شهری

امین فرجی؛ علی اصغر آدینه وند؛ مهدی علیان

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1397، صفحه 115-142

https://doi.org/10.22054/urdp.2018.14600.1050

چکیده
  تجربه کشورهای تمرکزگرا نشان داده است که نگاه یک‌سونگر و از بالا به شهر، مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد که تنها راه برای رفع آن، ایجاد الگویی انعطاف‌پذیر می‌باشد؛ الگویی که بتواند همه ارکان تأثیرگذار بر شهر را مورد توجه قرار دهد. به نظر می‌رسد الگوی حکمرانی خوب شهری پیشنهاد مناسبی برای وضعیت شهرهای امروزی باشد. بر همین اساس پژوهش ...  بیشتر

بررسی وضعیت ظرفیت‌سازی اجتماعی در محلات شهری و رابطه آن با مشارکت در بازآفرینی بافت‌های فرسوده (نمونه موردی: محله فهادان یزد)

نجما اسمعیل پور؛ وحید محمودی؛ فاطمه اسمعیل پور

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1397، صفحه 143-181

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.44395.1141

چکیده
  بخش زیادی از فضای شهری در کشورمان، دچار فرسودگی و افت شدید کالبدی، اقتصادی و اجتماعی شده، که بازآفرینی شهری با تکیه بر مشارکت اجتماعی از راهکارهای رفع این مسئله است و از راهکارهای ارتقای مشارکت نیز ظرفیت‌سازی در محلات شهری است. در پژوهش توصیفی حاضر، از تحلیل‌های توصیفی و آزمون T تک نمونه‌ای برای سنجش میزان مطلوبیت متغیرهای «ظرفیت ...  بیشتر