بومی سازی الگوی شهر اکولوژیک بر اساس آینده پژوهی سناریو مبنا، نمونه موردی؛ شهر بجنورد

محمود جمعه پور؛ سیده شبناز اتحاد؛ فرشاد نوریان

دوره 3، شماره 7 ، اسفند 1397، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.42574.1130

چکیده
  ظهور رویکردهای جدید برنامه‌ریزی شهری، افقی تازه از این علم را نمایان می‌سازد. رویکردهایی که به جای الویت‌دهی به کالبد شهر، زمینه‌های مختلف آن را دربر می‌گیرد. در این رویکردها، نگاه به شهر، به عنوان سیستمی اکولوژیکی-اجتماعی بر نگاه کالبدی صرف غالب شده‌ و توانسته روابط اکولوژیکی- اجتماعی موثر بر شهر را شناسایی و از آنها در جهت رفع ...  بیشتر

آمایش سرزمین و راهبردهای توسعة گردشگری پزشکی در راستای گسترش دهکده‌های سلامت، نمونه موردی: منطقه دو سلامت

سیده سمیه حسینی؛ مسعود تقوایی

دوره 3، شماره 7 ، اسفند 1397، صفحه 31-77

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.54017.1236

چکیده
  دولت‌های بسیاری در سرتاسر جهان نسبت به توسعه و گسترش صنعت گردشگری پزشکی به‌عنوان یک صنعت استراتژیک ملی و یکی از اشکال تجارت خدمات سلامت مشتاق و در این راستا برنامه‌ریزی می‌کنند. با توجه به قابلیت‌های ایران در این صنعت، پژوهش حاضر باهدف تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعة گردشگری پزشکی منطقه دو سلامت با رویکرد یکپارچه‌سازی خدمات ...  بیشتر

آمایش سازمان فضایی منطقه با تأکید بر نظام جریان کالای حمل شده در منطقه البرز جنوبی

آزاده عظیمی

دوره 3، شماره 7 ، اسفند 1397، صفحه 79-107

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.51322.1201

چکیده
  جریانات غالب منطقه‌ای مانند کالا، جمعیت، اطلاعات و... به‌عنوان اهرم‌های اساسی تغییر در پهنه سرزمین و ساختار فضایی آن هستند. در این مقاله هدف بررسی سیمای سرزمینی در منطقه البرز جنوبی با تأکید بر جریانات کالاهای حمل شده در سه بازه زمانی 1375، 1385 و 1395 است. در راستای دستیابی به هدف مقاله و نیز با توجه به نوع پژوهش که از انواع مطالعات بنیادین ...  بیشتر

بررسی تاثیر متقابل تمرکززدایی مالی (مخارج و درآمدی) و توسعه منطقه‌ای در ایران

مرضیه احمدی؛ علی فلاحتی؛ سهراب دل انگیزان

دوره 3، شماره 7 ، اسفند 1397، صفحه 105-183

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.53945.1235

چکیده
  با توجه به ارتباط دوسویه تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه‌ای در کشورها، این مطالعه جداگانه به بررسی ارتباط متقابل توسعه منطقه‌ایو تمرکززدایی مالی (مخارج و درآمدی) در استان‌های کشور پرداخته و سپس دو شاخص تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمدی را با یکدیگر مقایسه کرده است. در ابتدا، شاخص ترکیبی توسعه CIRD بر اساس 5 بُعد (اقتصاد ...  بیشتر

پایش شبانگاهی اقتصاد: معرفی یک رویکرد نوین در برنامه‌ریزی منطقه‌ای

رضا اخباری؛ علیرضا شکیبایی؛ مهدی نجاتی

دوره 3، شماره 7 ، اسفند 1397، صفحه 141-184

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.51815.1210

چکیده
  وجود ارتباط مثبت میان سطح فعالیت اقتصادی و میزان نور اندازه‌گیری شده در تصاویر ماهواره‌ای در شب، قابل توجیه است و مطالعات متعددی این ارتباط را تأیید کرده‌اند. در این تحقیق برای اولین بار این ارتباط در اقتصاد ایران و در بازه زمانی سال‌های 1371 تا 1393 بررسی می‌شود. در ابتدا رویکرد تحلیلی بر مبنای داده‌های نور شبانگاهی (NTL) و فرآیند استخراج ...  بیشتر

ظرفیت‌های ایجاد شهر خلاق سینمایی در اسناد بالادستی و ارائه راهبرد برای آینده

فرناز سربندی

دوره 3، شماره 7 ، اسفند 1397، صفحه 185-218

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.53849.1234

چکیده
  امروز شهرهای خلاق از اهمیت بسیاری برخورداری هستند. شهرهای خلاق در موضوعات گوناگونی در سراسر دنیا ایجاد می‌شوند که طیف صنایع خلاق را در برمی‌گیرند. ازجمله صنایع موردنظر در شهرهای خلاق دنیا سینما می‌باشد که به لحاظ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل‌توجه و درخور اهمیت است. بنابراین نظر به جایگاه سینمای ایران در منطقه و اهمیت ایجاد ...  بیشتر