رفتارهای شهروندی مردم شهر تهران؛ فعال یا فرسایش هنجارها

مهرناز امین آقایی؛ احمد غیاثوند

دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400) ، اسفند 1398، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.57366.1269

چکیده
  شهروندی به‌عنوان پویاترین شاخص جامعه مدرن، از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر باهدف توصیف انواع رفتارهای شهروندی فعال مردم شهر تهران انجام‌گرفته است، همچنین سعی شده ابعاد و رفتارهای شهروندی فعال در شهر تهران برحسب متغیرهای زمینه‌ای تحلیل آماری شوند. این مطالعه به روش پیمایش انجام‌شده و جامعه آماری آن را «کلیه افراد 15 ...  بیشتر

ارزیابی و وضعیت‌سنجی کلان‌شهر تهران از منظر اصول انگاشت شهر خلاق

سحر ندایی طوسی؛ رامینا جهانبخش جاوید

دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400) ، اسفند 1398، صفحه 29-56

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.54222.1239

چکیده
  با تغییر ماهیت تولید ثروت در عصر جدید جذب طبقه خلاق اهمیت بسیاری یافته و ضرورت پرداختن به رویکرد شهر خلاق در کلان‌شهرهای جهان ازجمله تهران را ضروری ساخته است. هدف نوشتار پیشِ رو وضعیت‌سنجی و آسیب‌شناسی عینی و ذهنی کلان‌شهر تهران از منظر شهر خلاق، با تأکید بر ذهنیت‌ها و دانش عامه و ارائه راهکارهای برنامه‌ریزانۀ شهری خلاق است. این ...  بیشتر

واکاوی نقش و اهمیت رویکرد توانمندسازی در مواجهه با اسکان غیررسمی از نگاه صاحب‌نظران و حرفه‌مندان

غلامرضا اسکندریان؛ سید احمد فیروزآبادی

دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400) ، اسفند 1398، صفحه 57-86

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.51284.1200

چکیده
  پدیده اسکان غیررسمی به‌عنوان یک دغدغه توسعه‌ای، در برنامه ششم توسعه کشور مورد اشاره قرار گرفته است. رویکردهای مختلفی در مواجهه با آن تجربه‌شده که رویکرد توانمندسازی، متأخرترین آن‌هاست. این رویکرد از دهه 70 در کشور تجربه‌شده اما ارزیابی‌ها نشان از عدم توفیق کامل آن دارد. همین امر، زمینه‌ساز طرح این سؤال شده که آیا این رویکرد از ...  بیشتر

بررسی آسیب‌های توسعه میان‌افزا در بافت‌های میانی شهرها با کاربست مدل معادلات ساختاری (نمونه موردی: محله کوچه مشکی در شهر زنجان)

نجما اسمعیل پور؛ فاطمه اسمعیل پور؛ زهرا رسولی

دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400) ، اسفند 1398، صفحه 87-126

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.57325.1268

چکیده
  در نبرد توسعه پایدار و رفاه، دستیابی به الگوی رشد فشرده بعنوان کلید حفاظت از زمین محسوب می‌شود. نوسازی شهری که بعنوان پاسخ مناسب برای مشکلات بافت‌های میانی است، از سیاست میان‌افزایی در بازسازی و نوسازی بافت‌ها بهره می‌برد. با وجود اثرات مثبت این الگوها ‌ بر پایداری، در صورت عدم اجرای اصولی آنها، پیامدهای منفی ازجمله عدم رضایت ...  بیشتر

تبیین پایداری در مدیریت پروژه (مورد پژوهی؛ پروژه‌های مسکن قابل استطاعت شهر اصفهان)

حیدر صالحی میشانی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی

دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400) ، اسفند 1398، صفحه 127-156

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.58834.1295

چکیده
  پایداری یکی از مهم‌ترین چالش‌های زمان ماست که اخیراً به مدیریت پروژه نیز مرتبط شده است. منطق این پیوند این است که پایداری نیاز به تغییر دارد و پروژه‌ها تحقق‌بخش تغییر هستند. در این میان مدیریت پروژه‌های مسکن قابل استطاعت به لحاظ مفهومی و عملیاتی ظرفیت بالایی برای انضمام پایداری در ابعاد خود دارند. بااین‌وجود توجه ناچیزی را در ادبیات ...  بیشتر

سنجش کمی اثرگذاری مورفولوژی بافت‌های شهری بر تغییرات دمای محیطی شهر

فرانک پورامین؛ مصطفی بهزادفر؛ هادی رضایی راد

دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400) ، اسفند 1398، صفحه 157-189

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.58862.1293

چکیده
  در دهه‌های اخیر، شهرنشینی و رشد سریع صنعتی شدن، سبب آزادسازی انرژی گرمایی زیاد و افزایش آلودگی هوا در ترازهای پایین جو شده و درنتیجه تغییرات زیادی را در کمیت‌های هواشناختی لایه مرزی جو شهری ایجاد کرده است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر سعی در بررسی عوامل مورفولوژی و کالبدی مؤثر بر تغییرات دمای شهری در کلان‌شهر تهران را دارد. روش پژوهش حاضر ...  بیشتر