توسعه منطقه ساحلی مکران در پرتو منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار

کیانا اعتمادی؛ مظفر صرافی؛ سحر ندایی طوسی

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1398، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.55996.1255

چکیده
  از جمله سیاست‌های توسعه منطقه‌ای ایجاد مناطق آزاد تجاری[1]، مناطق ویژه اقتصادی[2] یا مناطق پردازش توسعه صادرات[3] به نحوی است که باعث ارتقا ظرفیت اجتماعات برای پاسخگویی به نیازها گردد. درحالی‌که در این مناطق بیشتر "توسعۀ جزیره‌ای" با انتشار کمینۀ آثار به منطقه را شاهد بوده و توسعه در مورد وضعیت زندگی جامعه محلی رخ نداده است. هدف این ...  بیشتر

نقش مکان‌های سوم در بعد اجتماعی مناطق شهری نمونه موردی: کافه‌های روباز منطقه 2 تهران

کرامت اله زیاری؛ ملیکا نظامی؛ اجمد پوراحمد

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1398، صفحه 35-74

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.55428.1251

چکیده
  مکان‌های سوم شهری، معرف مکان‌هایی هستند که مردم را بدون برنامه‌ریزی، ناگهانی و خلاقانه و در جهت ساخت اجتماع، دورهم جمع می‌کنند. کافه‌های روباز شهری با در نظر گرفتن فرم باز خود، با انشعاب از فضای معماری دارای فصل مشترکی با فضای‌شهری و منظر میانی هستند. هدف از این پژوهش، بررسی مفهوم شکل‌گیری مکان‌سوم در فرم کافه‌های روباز و اهمیت ...  بیشتر

حیاتِ ارزش‌های برنامه‌ریز در سایه گفتمان‌ها (مورد پژوهی: محیط برنامه‌ریزی کلان‌شهر تهران)

بهزاد ملک پور اصل؛ پویا جودی گل لر

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1398، صفحه 75-110

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.45991.1149

چکیده
  ارزش‌ها در برنامه‌ریزی و دست‌یابی به چارچوب انگاشتی تبیین‌کنندۀ ارزش‌ها و معیارهای داوری، عرصه‌های نوین پژوهشی را فراهم ساخته است. سیر تحول درک ارزش‌ها در فرآیند برنامه‌ریزی، پیوند مابین ارزش‌ها و گفتمان‌های مسلط در محیط برنامه‌ریزی را در مرکز توجه خود قرار داده است؛ به‌طوری که حیات ارزش‌های برنامه‌ریزی نیز متأثر از این ...  بیشتر

آزمون رابطۀ فشردگی سیستم فعالیت اقتصادی و تاب‌آوری مناطق شهری موردپژوهی: شهرستان‌های استان کرمان

مائده هدایتی فرد؛ سلین رزنبلا

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1398، صفحه 111-144

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.49891.1184

چکیده
  سیستم‌های اجتماعی و بوم‌شناختی از جمله سیستم‌های احتمالاتی هستند که به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن رفتار آنها، پیچیدگی و دشواری رویارویی با نامعلومی‌ها دوچندان می‌شود. مطالعات بسیاری بر اهمیت تاب‌آوری سیستم‌های اقتصادی در برابر بحران‌های انسانی و طبیعی تأکید دارند. در حالی که ارتباط میان فشردگی اقتصادی سیستم و تاب‌آوری در ...  بیشتر

ارزیابی تأثیرات سیاست‌های حمل‌ونقلی در بهبود رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: شهر رشت

صابر محمدپور؛ مهرداد مهرجو؛ فاطمه اغنائی

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1398، صفحه 145-178

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.48536.1168

چکیده
  امروزه ناپایداری در بخش حمل‌ونقل بیشتر شهرهای کشورهای درحال‌توسعه در حال افزایش است و توسعه حمل‌ونقل به‌اشتباه با فعالیت‌هایی نظیر ساخت‌وساز پل‌ها و زیرگذرها، عریض‌سازی معابر و بر سیستم‌های حمل‌ونقل سریع مترادف گرفته می‌شوند. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر حمل‌ونقلی در کیفیت زندگی شهروندان شهر رشت و ارزیابی تأثیر سیاست‌های ...  بیشتر

واکاوی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر آمل با تأکید بر عناصر کالبدی

لیلا حبیبی؛ عامر نیک پور؛ معصومه نجفی

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1398، صفحه 179-202

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.47142.1159

چکیده
  فضاهای عمومی شهری به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های شهرها جهت استفاده زنان، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرند که گاهی نقش عوامل بازدارنده را در استفاده از این فضاها بازی می‌کنند. هدف از این تحقیق سنجش عامل احساس امنیت در فضاهای شهری برای زنان می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء پژوهش‌های توصیفی ...  بیشتر