احیا تعاملات اجتماعی در شرایط پاندمی (Covid19) در میدان‌های شهری، با نگاهی به میدان نقش‌جهان اصفهان

سیدمحسن موسوی؛ سحر امینی گوهرریزی؛ هانیه لطفی پور؛ راضیه رهنما

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1399، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.62453.1363

چکیده
  یکی از عوامل تقویت روابط بین افراد ایجاد تعاملات اجتماعی است و این‌یکی از دغدغه‌های مهم و اساسی انسان‌ها در طول زندگی است. در شرایط وقوع پاندمی، افراد ترس و اضطراب فراوانی دارند که در محیط‌های شلوغ به ملاقات یکدیگر بپردازند، زیرا امکان به خطر افتادن سلامتی آن‌ها بالا می‌رود. هدف این پژوهش، بررسی امکان ایجاد تعاملات اجتماعی از ...  بیشتر

پهنه‌بندی خطر وقوع سیل در شهرستان سبزوار با استفاده از منطق فازی

ساناز سعیدی؛ مهدی آسیایی

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1399، صفحه 27-49

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.61580.1348

چکیده
  یکی از مهم‌ترین راه‌های جهت مقابله با مخاطره سیل پهنه‌بندی پتانسیل سیل‌خیزی می‌باشد. پژوهش حاضر باهدف پهنه‌بندی خطر وقوع سیل در شهرستان سبزوار با تأکید بر نقاط شهری و روستایی در سال 1399 انجام پذیرفته؛ این پژوهش از نوع کاربردی و در آن از منطق فازی، تحلیل سلسله‌مراتبی و سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده‌شده است. در این پژوهش هشت ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تهران با استفاده از روش دلفی فازی

روح اله شهیدی پور؛ الهام سنگی؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا کرمی؛ علی جعفری شهرستانی

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1399، صفحه 51-87

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.61510.1346

چکیده
  فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان‌ها، یکی از علل اصلی عدم تحقق برنامه‌ها و مأموریت‌های آن‌ها به شمار می‌آید.آسیب‌شناسی رویه‌های ارزیابی گذشته شهرداری تهران نشان می‌دهد تعداد بالای شاخص‌ها، کیفی بودن نحوه سنجش آن‌ها و برخورداری از رویکرد سنتی باعث عدم تحقق هدف اصلی ارزیابی بوده است.هدف از این پژوهش، بیان روش تدوین و اولویت‌بندی ...  بیشتر

بازخوانی یک طرح شهری با بهره‌گیری از انگارۀ حق به شهر- مجتمع تجاری عرش آجودانیه تهران

مریم محمدی؛ کیارش کاظمی

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1399، صفحه 89-117

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.56519.1264

چکیده
  در موارد متعددی طرح‌های شهری در شهرها، بدون توجه به خواست ساکنان و زمینه و صرفاً در جهت کسب سود بیشتر مدنظر قرار می‌گیرند. در این میان، در شهر تهران در مواردی ساخت‌وساز در جهت کسب سود تا آنجا پیش رفته که بسیاری از مجتمع‌های تجاری با تغییر کاربری فضای سبز به این کاربری احداث‌شده‌اند. در پژوهش پیش‌رو تلاش بر این است تا احداث مجتمع ...  بیشتر

سنجش کیفیت محیطی خیابان فرخی شهر یزد از منظر توسعه کاربری زمین مختلط

عاطفه پارسائیان

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1399، صفحه 119-137

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.61115.1329

چکیده
  توسعه مختلط کاربری‌ها رویکردی جدید در چیدمان و ارتباط فضایی کاربری‌ها با تأکید بر تمرکز و تنوع کاربری‌ها است که از مهم‌ترین اثرات آن، خلق تنوع و ارتقاء کیفیت محیط می‌باشد. تنوع استقرار کاربری‌ها در خیابان فرخی یزد نوعی توسعه کریدوری کاربری زمین مختلط بوده که موجب حضور شهروندان در این خیابان شده است. پژوهش حاضر به دنبال سنجش کیفیت ...  بیشتر

ارزیابی قابلیت‌های بازآفرینی پیاده راه‌های شهری از منظر توسعه پایدار در برنامه‌ریزی شهری مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر سمنان

رحیمه جوادیان؛ زینب کرکه آبادی؛ محمدرضا زند مقدم

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1399، صفحه 139-166

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.57372.1271

چکیده
  بافت قدیمی هر شهر نشان‌دهنده تاریخ و هویت گذشته آن است یکی از اقداماتی که می‌توان برای حفظ آن انجام داد، تبدیل این معابر به پیاده راه است که می‌تواند مقصدی جذاب برای پیاده‌روی باشد و به رشد و توسعه پایدار شهر کمک کند. بنابراین توجه بیشتر مدیران شهری به فضاهای حرکت شهری مانند "پیاده‌رو" یکی از اساسی‌ترین بخش‌های سیاست‌های شهری برای ...  بیشتر