بررسی میزان سازگاری شهرهای هوشمند با زمینه و بستر آن ها

شادی شکری یزدان آباد؛ محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1400، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.65097.1399

چکیده
  رشد سریع جمعیت شهرنشین باعث بروز مشکلات شده است. یکی از این رویکردهای نوین برای حل مشکلات، شهرهای هوشمند هستند. هدف این پژوهش بررسی میزان سازگاری شهرهای هوشمند با زمینه و بستر آن‌ها است. پژوهش بنیادی -کاربردی است. از فراترکیب که یکی از روش‌های فرا مطالعه است و تحلیل محتوا استفاده شده است. رویکرد روش‌شناسی آمیخته (کمی- کیفی) بوده و داده‌های ...  بیشتر

بررسی تأثیر عوامل روان‌شناختی رنگ و نور بر ادراک آسایش حرارتی - مطالعه موردی: ساختمان‌های تجاری منطقه 2 تهران

محمد کاظمی؛ عالیه کاظمی

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1400، صفحه 33-58

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.62895.1371

چکیده
  مدل­های ارزیابی آسایش حرارتی برای تعیین شرایط حرارتی قابل­قبول محیط همچون محدوده دما، رطوبت و جریان هوا بکار می­روند. میزان سوخت­وساز بدن و پوشش افراد، عوامل مختلف محیطی همچون دما و رطوبت و عوامل روان‌شناختی بر ارزیابی آسایش حرارتی تأثیر می­گذارند. اغلب، دشواری اندازه­گیری عوامل روان‌شناختی باعث نادیده گرفتن آن‌ها ...  بیشتر

ارزیابی و سنجش اثرات احداث کنارگذر جدید بر کیفیت زندگی ساکنان (مورد پژوهی: کوی 22 بهمن شهرستان ساری)

محمدحسین قادی؛ محمدصالح شکوهی بیدهندی؛ ولی عابدی بیزکی

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1400، صفحه 59-86

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.64287.1387

چکیده
  گسترش شهرها به‌واسطه‌ی افزایش میزان شهرنشینی به امری ضروری تبدیل‌شده و وابستگی به‌وسیله نقلیه و به‌تبع آن گسترش شبکه‌های حمل‌ونقلی را به یک ضرورت، و نه یک انتخاب تبدیل کرده است. همین موضوع سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای در محلاتی که راه‌های جدید از آن عبور کرده‌اند، می‌شود. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیرگذاری پروژه تکمیلی کنارگذر ...  بیشتر

برساخت سویه‌های اجتماعی حاشیه‌نشینی و شناسایی آسیب‌های زیست پذیری شهرستان هویزه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

مرضیه شهریاری؛ فاطمه حمیدی

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1400، صفحه 87-135

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.63208.1377

چکیده
  اسکان غیررسمی شکل رایج رشد شهری در اکثر کشورهای در حال توسعه است و شکلی از نحوه زیست که نه شهرنشین­اند و نه روستانشین را سامان داده­اند. براین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی فرآیند شکل­گیری تجربه حاشیه‌نشینی در محلات حاشیه­نشین شهرستان هویزه در استان خوزستان می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش کیفی به شــیوۀ­ نظریه ...  بیشتر

تدوین مدل سنجش کیفیت ادراک‌شده از مقصد گردشگری تهران از دیدگاه گردشگران بین‌المللی

محمد غفاری؛ سید علیرضا کیایی؛ احمد عباسی؛ مینا خوشرو

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1400، صفحه 137-164

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.62495.1364

چکیده
  یکی از مؤلفه‌های مؤثر بر رشد مقاصد گردشگری کیفیت ادراک‌شده از برند مقصد است که می‌تواند زمینه جذب گردشگران را فراهم آورد. لذا پژوهش حاضر به تدوین چارچوب جامعی برای سنجش ابعاد کیفیت ادراک‌شده و رتبه­بندی آن‌ها در مقاصد گردشگری پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل ...  بیشتر

بازخوانی مفاهیم مسکن مهر از بعد کالبدی- اجتماعی در شهر جدید سهند (مورد مطالعه: مجتمع آفتاب)

باقر رضایی؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ شبنم اکبری نامدار

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1400، صفحه 165-200

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.62783.1369

چکیده
  مسکن مهر یکی از راه حل‌های کمبود مسکن برای تأمین مسکن افراد کم درآمد جامعه می‌باشد؛ اما به لحاظ معماری از همه ابعاد فضایی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و رضایتمندی ساکنین دچار مشکلات بی‌شماری است. هدف پژوهش حاضر بررسی مسکن ‌مهر از بعد عوامل کالبدی و اجتماعی می‌باشد. نتایج مطالعات نشان داد که آسایش و امنیت بیشترین تأثیر را در معماری ...  بیشتر