تحولات گفتمانی ابژۀ سیاست‌های مسکن در ایرانِ پس از انقلاب

معصومه شفیعی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ بهرنگ صدیقی

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1400، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.64648.1391

چکیده
  پژوهش حاضر، با اتخاذ زاویۀ دیدِ دیرینه‌شناسیِ سیاست، به کاوش در فضای گفتمانی‌ای پرداخته است که منجر به پدیداریِ ابژۀ سیاست‌های مسکن پس از انقلاب به‌مثابه تنها ابژۀ ممکن و مطلوب گردیده است، تا از این طریق به درک درستی از قواعدی که بر اجزای پراکندۀ گفتمانِ به پیش برندۀ سیاست‌گذاری مسکن در ایران پس از انقلاب حاکم است، نائل گردد. بدین ...  بیشتر

شناسایی و سنجش تغییرات فضایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پهنه‌های فقر (مورد مطالعه: گرگان)

عامر نیک پور؛ محمد سلیمانی؛ مونا غلامی؛ بهناز محمدیاری

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1400، صفحه 39-69

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.62006.1359

چکیده
  فقر یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرنشینی است. این پژوهش با هدف تحلیل پراکنش فضایی شاخص‌های فقر در شهر گرگان به نگارش درآمدهاست. داده‌های خام از بلوک‌های آماری سال‌های 1390 و 1395 استخراج‌شده است. برای بی مقیاس سازی شاخص‌ها از روش فازی، برای سنجش فقر از روش تحلیل عاملی و برای تحلیل فضایی از روش خودهمبستگی فضایی موران استفاده شد. طبق نتایج ...  بیشتر

تحلیل محتوای متن شهر مبتنی بر کاربست اصطلاحات عامیانه زبان در ارزش‌گذاری محله و مسکن: مورد پژوهی تهران

ونداد بنائی کشتان؛ حسن احمدی؛ حسین ذبیحی

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1400، صفحه 71-95

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.63842.1381

چکیده
  زبان و اصطلاحات عامیانه از قدیمی‌ترین عناصر متن شهر هستند. هدف از این پژوهش، استفاده از مفاهیم زبانشناسی و اصطلاحات عامیانه زبان در تحلیل محتوای متن شهر می‌باشد. روش مورداستفاده در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی است. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، 37 مشاور املاک از مناطق 22 گانه تهران به روش نمونه‌گیری در دسترس برای ...  بیشتر

پژوهشی بر جایگاه طبیعت در حس سرزندگی ساکنان در مجتمع‌های مسکونی

محمد بهزادپور

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1400، صفحه 97-130

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.60316.1318

چکیده
  در چند دهه اخیر با افزایش روند شهرنشینی و انبوه‌سازی مسکن در کشور، ایجاد فضای طبیعی در شهرها که از عوامل مؤثر در افزایش سرزندگی ساکنان می‌باشد رنگ باخته است. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی جایگاه طبیعت بر سرزندگی ساکنان در مجتمع‌های مسکونی است. چهار مجتمع مسکونی اکباتان در تهران، پردیسان در قم، زیتون در اصفهان و مهرگان در قزوین ...  بیشتر

تبیین احکام و اخلاق اسلامی در فرآیند تملک اراضی شهر ایرانی- اسلامی

کسری کتاب اللهی؛ اصغر مولایی

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1400، صفحه 131-164

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.60412.1319

چکیده
  امروزه بخش‌های مهمی از شهرها با نیّات سرمایه‌داری، جهت طرح‌های بزرگ‌مقیاس مورد استفاده قرار می­گیرد. در خلال این طرح‌ها، بسیاری از مردم متضرر می‌شوند. پیامدهای تملک اراضی در بسیاری از طرح‌های توسعه، سبب نارضایتی‌های گسترده‌ای بین ساکنین مناطق در طرح ‌شده­است. همین عامل موجبات تضعیف حق ساکنین و ضررهای مادی و هویتی بسیاری ...  بیشتر

تبیین الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی با رویکرد عصر دیجیتال

یاسمن نزیمی؛ کاوه تیمورنژاد؛ کرم اله دانش فرد

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1400، صفحه 165-191

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.61652.1351

چکیده
  بهره‌گیری از قابلیت‌های بی‌شمار فناوری در عرصۀ مدیریت شهری نیز، پیامدهای شگرفی به همراه دارد و توسعۀ آن در قالب خدمات هوشمند شهرداری‌ها، نیازمند مدیریت عملکرد درست منابع انسانی است. با توجه به ورود به عرصه انقلاب چهارم و توسعه پارادایم جدید به نام مدیریت منابع انسانی دیجیتال، حوزه‌های مختلف فرایند مدیریت منابع انسانی، ازجمله ...  بیشتر