واکاوی جایگاه عقلانیت در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور

مرتضی احمدی؛ محمود ضیائی؛ رضا واعظی؛ غلامرضا کاظمیان؛ فاطمه یاوری گهر

دوره 8، شماره 24 ، فروردین 1402، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.70644.1491

چکیده
  یکی از موضوعات تأثیرگذار بر موفقیت یا ناکامی برنامه‌های توسعه گردشگری، نوع عقلانیت حاکم بر نظام برنامه‌ریزی کشور در هر دوره زمانی و نظریه برنامه‌ریزی متناظر با آن می‌باشد. این مقاله باهدف واکاوی عقلانیت در برنامه‌ریزی به‌عنوان یک چارچوب شناخت‌شناسانه در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور تدوین گردید. چارچوب مفهومی عقلانیت در این ...  بیشتر

بازشناسی مفهوم پایداری اجتماعی در مطالعات شهری در جستجوی یک چارچوب نظری

مجتبی رفیعیان؛ دلارام شجاعی

دوره 8، شماره 24 ، فروردین 1402، صفحه 35-86

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.70063.1478

چکیده
  پایداری اجتماعی جهت پاسخ به مشکلات و معضلات اجتماعی شهرها و به‌عنوان بعدی کارا در رسیدن به توسعه پایدار شهری، گفتمانی است که در دو دهه اخیر بسیار موردتوجه و استقبال محققین شهری قرارگرفته و پژوهشگران با ابعاد مختلف محیط ساخته‌شده شهری به آن نگریسته ­اند. مسئله پایداری اجتماعی، محیط ساخته‌شده، دموکراسی، ایدئولوژی، مشارکت.­ای ...  بیشتر

نقش و قدرت شهردار تهران بر روی کاغذ و در عمل

سارا فرج؛ مرجان شرفی

دوره 8، شماره 24 ، فروردین 1402، صفحه 87-133

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.70495.1490

چکیده
  شهرداران به‌عنوان شناخته‌شده‌ترین مقام‌های محلی دارای نقش‌های متعددی هستند که این نقش‌ها در نظام‌های مدیریت شهری کشورهای مختلف، متفاوت است. نقش و قدرت شهردار از دو جنبه قدرت بر روی کاغذ و قدرت در عمل قابل‌بررسی است؛ بنابراین، درک نقش و قدرت شهردار هم مستلزم شناخت نقش و قدرت رسمی و قانونی و نیز درکی است که از این نقش و قدرت در عمل ...  بیشتر

ارتقا کیفی ادراک حسی ساکنین فضاهای سکونتی از منظر دیدگاه پدیدارشناسی

نازنین دائی نژاد؛ خسرو افضلیان؛ سیدجواد اسدپور؛ محمدحامد موسوی

دوره 8، شماره 24 ، فروردین 1402، صفحه 135-179

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.69208.1465

چکیده
  امروزه در فضاهای سکونتی به دلیل عدم توجه معماران به مؤلفه‌های ادراکات حسی ساکنین و عدم توجه به تأثیر حواس بر فرآیند ادراک آنان، نظاره‌گر تنزل کیفیت سطح زندگی و همچنین رضایتمندی نامطلوب ساکنین در محل سکونتشان می‌باشیم. با توجه به آنکه نگرش‌های پدیدارشناسانه در حوزه فضاهای سکونتی کمتر موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است، این پژوهش ...  بیشتر

آسیب‌شناسی قواعد و رویه‌های منظر و نماهای شهری از منظر فقه شیعه

اصغر مولائی؛ محمد اکبری ریابی

دوره 8، شماره 24 ، فروردین 1402، صفحه 181-215

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.69365.1468

چکیده
  بی‌نظمی و اغتشاش در مصالح نماها، فرم و سبک نماها، تعداد و فرم بازشوها، تابلوهای تبلیغاتی و الحاقات نماها، منظر شهرهای امروزی را از الگوی مطلوب اسلامی دور کرده است. آسیب‌های نما و ناایمنی آن، لزوم بررسی دقیق انطباق وضعیت نماها با توقعات فقه اسلامی را محرز می‌نماید. این پژوهش کیفی از طریق مطالعه کتابخانه‌ای، تحلیل محتوای متون فقهی ...  بیشتر

سنجش تطبیقی شاخص‌های فضایی مکان موفق با استفاده از شیوه تحلیل فضایی، (مورد پژوهی:‌ محورهای میدان امام همدان قبل و بعد از پیاده راه‌سازی)

سید محمد مهدی حسینی کیا؛ نگار خیابان چیان؛ هادی رضایی راد

دوره 8، شماره 24 ، فروردین 1402، صفحه 217-252

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.71279.1505

چکیده
  فضای شهری موفق دارای طیف گسترده‌ای از مؤلفه‌های ذهنی و عینی است و توجه به شاخص‌های کالبدی برای ایجاد یک مکان «موفق» نقشی تعیین‌کننده دارد که یکی از راهبردهای آن، توسعه‌ی پیاده راه‌ها در شهرهاست. این پژوهش به دنبال پاسخ به اینکه چه عواملی می‌تواند به موفقیت طرح‌های پیاده راه‌سازی و ارتقا مکان نقش داشته باشد، انجام‌گرفته ...  بیشتر