برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
شناسایی شاخص های تاثیرگذار در خلق خیابان های شهری ایده-آل؛ نمونه موردی: خیابان شهید بهشتی شهر کرج

فیروز جعفری؛ رسول قربانی؛ سارا ساحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.70335.1483

چکیده
  خیابان های شهری، فضاهایی پویا و واجد حس حرکت به شمار می روندکه برای استفاده پیاده و سواره و یابعضاً فقط پیاده طراحی می شوند.این فضاها غالباً به نیازهای افراد استفاده کننده از آن،به درستی پاسخگو نبوده و مردم به خیابان به عنوان مسیری صرفاً برای گذر سواره می نگرند.هدف از این پژوهش، بررسی جامعی از خیابان شهری و شناسایی شاخص های محیطی و ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
راهکارهای ارتقاء کیفیت نمای بناهای مسکونی شهر تهران

مرجان گلی پور؛ پویان شهابیان؛ بهناز امین زاده گوهرریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2024.76147.1593

چکیده
  تحولات اخیر و سرعت ساخت‌وساز در شهرها و متعاقب آن نابسامانی در سیمای فضاهای شهری مبین ضعف‌ها و چالش‌هایی در سطوح مختلف است که نگاه موشکافانه‌تری به مسئله نمای شهری را می‌طلبد و کلیه ساختمان‌ها را در برمی‌گیرد ولی ساختمان‌های مسکونی بیشترین عناصر و تأثیرگذارترین عوامل منظر یک شهر می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به راهکارهای ...  بیشتر

بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری به منظور رفاه اجتماعی اقتصادی ساکنین: مورد پژوهشی شهر لامرد

امیر صابری؛ طاهره عرفان منش؛ محمد رضا اکبری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.11550

چکیده
  چکیده توسعه شهرها فرآیندی پویا ومداوم است که درطی آن محدوده‌های فیزیکی شهر وفضاهای کالبدی آن از حیث کمی افزایش وازحیث کیفی تغییر می‌یابد واگر این روند سریع و بی‌برنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری نخواهد انجامید. در این راستا این تحقیق در شهر لامرد واقع در جنوب استان فارس انجام شده است که هدف از این پژوهش بهسازی و نوسازی ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
ارزیابی پیامدهای اجتماعی - فرهنگی پروژه های شهری : مورد مطاالعه پارکلت کتاب خیابان فخر رازی

ستار پروین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/urdp.2024.79364.1632

چکیده
  پژوهش هایی که با هدف ارزیابی تاثیرات اجتماعی- فرهنگی انجام می شوند به دنبال ارتقای کیفیت زندگی، توانمندسازی اجتماعات انسانی و تحقق عدالت اجتماعی هستند. در این پژوهش تلاش شده است تا به ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی احداث پارکلت کتاب به‌مثابه یک فضای شهری کوچک، منعطف و کاربردی در خیابان فخر رازی پرداخته شود.. در بخش کمی که از روش ...  بیشتر

تحلیل رابطه ی بین مؤلفه های کمی و کیفی مسکن حداقل

فریما فریدنی؛ سید عباس یزدانفر؛ ندا سادات صحراگرد منفرد؛ مهدی خاک زند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/urdp.2024.72784.1531

چکیده
  از آنجا که مسکن حداقل با هدف استطاعت‌پذیری طراحی می‌شود، عموماً مؤلفه‌های کمی و کیفی در آن توأمان لحاظ نمی شود. لذا هدف از این پژوهش، تحلیل رابطه‌ی بین کمیت و کیفیت در مسکن حداقل است. ابتدا مؤلفه‌های کمی و کیفی مسکن حداقل و فراوانی و وزن آنها با روش توصیفی و آنتروپی شانون استخراج شد. سپس از طریق روش پیمایشی (مصاحبه ساختاریافته) راهبرد‌های ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
اهمیت دلبستگی مکانی در مدیریت شهری و نقش فاکتورهای طراحی

حسن صادقی نائینی؛ ناعمه دنیامالی؛ مائده هاشم زاده؛ مهدیه جعفرنژاد شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/urdp.2024.78328.1627

چکیده
  این مطالعه به بررسی تأثیر محصولات شهری در افزایش ارتباط افراد با شهرهای خود و تقویت ارتباطات اجتماعی میان ساکنان آنها پرداخت. به این منظور، با بررسی دقیق پایگاه‌های داده علمی امرالد ، ابسکو و وب آف ساینس اسناد منتشر شده از سال 2013 تا نوامبر 2022 مورد مطالعه قرار گرفت. از مجموع 1532 مقاله‌ی اولیه، پس از چندین مرحله ارزیابی، 14 مقاله‌ی کلیدی ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
مسأله سیاست اجتماعی مسکن در ایران: بررسی اثرات اجرای پروژه مسکن مهر بر گسترش پدیده جدایی‌گزینی فضایی-اجتماعی در مجموعه کلان شهری تهران

علیرضا وزیری زاده؛ نسرین حق شناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/urdp.2024.79022.1628

چکیده
  در سه دهه گذشته، چیرگی کامل دینامیز‌های بازار-محور بر نظام مسکن ایران به افول شدید استطاعت‌پذیری خصوصاً برای اقشار کم‌درآمد منجر شده است. در نتیجه این امر نیاز‌های مسکن فراوان و رو به تزایدی، عمدتاً از طرف اقشار کم‌درآمد جامعه، بی‌پاسخ مانده است. از طرف دیگر کاهش شدید استطاعت‌پذیری باعث گسترش پدیده جدایی‌گزینی اجتماعی-فضایی ...  بیشتر