برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی احداث کتابخانه (کافه کتاب) محله ده ونک در شهر تهران

احمد غیاثوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.72987.1539

چکیده
  امروزه توجه به رشد و توسعه کتاب و کتابخوانی یکی از شاخص‌های توسعه فرهنگی یک جامعه محسوب می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی احداث کتابخانه در سطح محله ده ونک شهر تهران انجام شده است. با عنایت به رویکرد انسانی ـ محیطی، می توان سه تغییرات مداخله ای شامل: اجتماع محلی، فرصت‌های فراغتی و رفتار کتابخوانی مورد ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
سنجش و ارزیابی وضعیت محلات شهر اردبیل از نظر مولفه‌های شهر دوست‌دار کودک

شهرام سلامتی گبلو؛ رسول قربانی؛ ایرج تیموری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.68751.1454

چکیده
  با گسترش موج شهرنشینی در دنیا و افزونی جمعیت، کودکان در تحولات مدرن شهری نادیده گرفته شده و لزوم توجه به آن‌ها در شهرها بیش از پیش احساس می‌شود. از این‌رو تحقیق پیرامون سنجش وضعیت محلات شهر از نظر مولفه‌های شهر دوست‌دار کودک ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی، ابعاد و مؤلفه‌های شهر دوست‌دار کودک را مورد سنجش ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
تنگناهای توسعه اجتماعی در بین حاشیه‌نشینان (مطالعه داده‌بنیاد شرایط علی و زمینه‌ای در بین حاشیه‌نشینان پاک‌دشت و قیام‌دشت)

ابوذر قاسمی‌نژاد؛ محسن شبستر؛ علی اصغر اسماعیل زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.70792.1495

چکیده
  امروزه حاشیه‌نشینی به یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و موانع توسعه اجتماعی تبدیل شده است. این مطالعه با هدف بررسی شرایط علی و زمینه‌ای تعلیق توسعة اجتماعی در بین حاشیه‌نشینان پاکدشت و قیام‌دشت انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه کلیة ساکنان مناطق حاشیه‌نشین پاکدشت و قیام‌دشت هستند که به شیوة نمونه‌گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
تاثیر ویژگی های محیط محله بر سلامت روان با تکیه بر متغیر واسطه ای ترجیحات ساکنین

میترا فرجی؛ راحله رستمی؛ مریم شباک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.72065.1519

چکیده
  شهرنشینی در جهان سریع تر از سابق در حال رشد است. مناظر و طرح های محیط های شهری بر سلامت روان تاثیر می گذارند. این مطالعه به منظورتعیین رابطه بین ادراک از متغیرهای محیطی و سلامت روان در محله های مسکونی و همچنین نقش ترجیحات محیطی به عنوان متغیر میانجی در بین مردم مازندران انجام گردید. پژوهش حاضر با توجه به بررسی نقش ترجیح محیط به عنوان ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
تحلیل ساختاری پیشران‌های توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

جعفر سعیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.69285.1467

چکیده
  شناخت دلایل و عوامل مؤثر بر توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی یکی از مهم‌ترین موضوعات مطالعات اجتماعی و اقتصادی در نیم‌قرن اخیر می‌باشد. توسعه منطقه‌ای به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای توسعه‌یافتگی بر جنبه‌های گوناگون توسعه جهت دستیابی به توازن و تعادل منطقه‌ای، کاهش نابرابری‌های زیرساختی، تعدیل شکاف‌های ساختاری و سرزمینی تأکید ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
سنجش تطبیقی پیاده مداری محلی با روش های کمّی و اعتبارسنجی نتایج آن‎ها با تحلیل آماری

امید مزرعتی تاج آبادی؛ پویان شهابیان؛ جمال الدین هنرور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.67860.1439

چکیده
  پیاده‎روی یک فعالیت اساسی و عابرین پیاده، خونِ حیاتی فضاهای شهری هستند و شهر پیاده‎مدار ساختار محیطی خود و کاربری‎ها را چنان برنامه‎ریزی می‎کند که شهروندان خود را به پیاده‎روی در معابر ترغیب ‎کند. هدف از این پژوهش سنجش تطبیقی وضعیت پیاده مداری دو محله مرزداران و تختی تهران به همراه اعتبارسنجی نتایج و مقایسه مدل های تخصصی ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
تبیین ارتباط میان عوامل کالبدی و اجتماعی در تاب آوری فضایی میادین شهری، (مورد پژوهی:‌ میادین امام، بوعلی و باباطاهر همدان)

نگار خیابان چیان؛ معصومه خامه؛ حسن سجادزاده؛ شیما اسلام پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.73364.1543

چکیده
  توجه به تاب آوری فضایی میادین شهری به عنوان یکی از مهم ترین عناصر شهر، نقش غیر قابل انکاری در حفظ حیات ذهنی و عینی شهرها دارد. این پژوهش برای پاسخ به این سوال که ارتباط عوامل اجتماعی و کالبدی در تاب آوری فضایی میدان شهری چگونه است؟ و با هدف یافتن نسبت این عوامل، انجام گرفته است. مقاله حاضر توسعه ای و کاربردی بوده و روش تحقیق ترکیبی از ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
ارزیابی شاخص های تحقق توسعه حمل و نقل شهری عمومی محور (مورد مطالعه: منطقه 11 تهران)

سید جلال الدین حسینی؛ آزیتا رجبی؛ افشین سفاهن؛ علی اصغر رضوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.55092.1248

چکیده
  توسعه حمل و نقل محور «TOD»، یکی از مصادیق توسعه پایدار شهری تلقی می شود که هدف اصلی آن، حل معضلات ترافیکی شهرها مبتنی بر برنامه ریزی گسترش حمل و نقل عمومی است. منطقه 11 شهرداری تهران از جمله مناطقی مرکزی این شهراست که دارای بار ترافیکی بالاو به تبع آن معضلات متعدد در سیستم حمل و نقل شهری خود است. تحقیق حاضر به مسئله ارزیابی تحقق-پذیری ...  بیشتر

بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری به منظور رفاه اجتماعی اقتصادی ساکنین: مورد پژوهشی شهر لامرد

امیر صابری؛ طاهره عرفان منش؛ محمد رضا اکبری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.11550

چکیده
  چکیده توسعه شهرها فرآیندی پویا ومداوم است که درطی آن محدوده‌های فیزیکی شهر وفضاهای کالبدی آن از حیث کمی افزایش وازحیث کیفی تغییر می‌یابد واگر این روند سریع و بی‌برنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری نخواهد انجامید. در این راستا این تحقیق در شهر لامرد واقع در جنوب استان فارس انجام شده است که هدف از این پژوهش بهسازی و نوسازی ...  بیشتر

رابطه پسماند جامد شهری و درآمد شهروندان در مناطق 22 گانه شهر تهران

حمید آماده؛ عبدالرسول قاسمی؛ امیرمحمد جیرسرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.70326.1482

چکیده
  با رشد و توسعه جوامع مسئله آلودگی محیط زیست به یکی از چالش‌های اساسی دنیای امروز تبدیل شده‌ است. این موضوع در کشورهای در حال توسعه بیشتر مورد بحث می‌باشد، زیرا رشد و کیفیت محیط زیست در سیاست‌های اقتصادی در تضاد با یکدیگر قرار دارند. یکی از آلودگی‌هایی که امروزه گریبان‌گیر شهرها و ازجمله کلان شهر تهران است، پسماند جامد شهری است. ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
شناسایی شاخص های تاثیرگذار در خلق خیابان های شهری ایده-آل؛ نمونه موردی: خیابان شهید بهشتی شهر کرج

فیروز جعفری؛ رسول قربانی؛ سارا ساحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.70335.1483

چکیده
  خیابان های شهری، فضاهایی پویا و واجد حس حرکت به شمار می روندکه برای استفاده پیاده و سواره و یابعضاً فقط پیاده طراحی می شوند.این فضاها غالباً به نیازهای افراد استفاده کننده از آن،به درستی پاسخگو نبوده و مردم به خیابان به عنوان مسیری صرفاً برای گذر سواره می نگرند.هدف از این پژوهش، بررسی جامعی از خیابان شهری و شناسایی شاخص های محیطی و ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
بررسی تفاوت احساس تعلق، احساس رضایت و احساس امنیت در مجتمع های مسکن مهر دولتی و خودمالکی در داخل و خارج محدوده شهری

امین عالی پور؛ محمود شارع پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.72290.1521

چکیده
  در پی سیاست مسکن مهر در ایران، از سال ۱۳۸۶ مجتمع‌های مسکونی مختلفی در سرتاسر کشور ساخته شد. مسکن علاوه بر تأمین سرپناه، باید نیازهای اجتماعی ساکنان را نیز برآورده نماید که حاصل آن را می‌توان به صورت احساس رضایت، احساس امنیت و احساس تعلق در ساکنان آنها مشاهده کرد. با توجه به اینکه برخی از مجتمع‌های مسکن مهر دولتی و برخی دیگر خودمالکی؛ ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
تأثیرات اجتماعی احداث مجموعه‌های فرهنگی و هنری (نمونه موردی: تئاتر شهر کرج)

هادی برغمدی؛ ُسیمین زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.73053.1540

چکیده
  اوقات فراغت جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره است. حکومت‌ها در تلاشند با ایجاد مراکز تفریحی و فرهنگی، فضای سالمی برای برآوردن این نیاز فراهم نمایند. در همین راستا شناسایی عوامل مؤثر در جهت افزایش تقاضای فضای فرهنگی در اجرای موفق این مراکز و درنتیجه رضایت شهروندان نقش مهمی دارد. این پژوهش به‌دنبال پاسخ به این پرسش است: ساخت تئاتر ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
مطالعه ارتباط دلبستگی به مکان و ادراک محیطی بر رضایت از مکان (مورد پژوهشی: محله نوبر تبریز)

فرزانه هدفی؛ علی صرافی نیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.74388.1558

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر ادراک محیطی و دلبستگی مکانی بر رضایت مکانی در محله تاریخی نوبر تبریز انجام گرفته است. برای این منظور 320 نفر از ساکنین و کاسبین بالای 18 سال محله بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و در تحقیق مشارکت کردند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های مختلفی که در پژوهش‌های مرتبط به کار رفته بودند استفاده ...  بیشتر