دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. بررسی و ارزیابی طرحهای توسعه شهری بر اساس رویکرد عدالت فضایی (نمونه موردی: طرح ساماندهی فرحزاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.22054/urdp.2021.54937.1245

اعظم افشارنیا؛ اسفندیار زبردست؛ مرتضی طلاچیان


3. بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری به منظور رفاه اجتماعی اقتصادی ساکنین: مورد پژوهشی شهر لامرد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22054/urdp.2020.11550

امیر صابری؛ طاهره عرفان منش؛ محمد رضا اکبری


5. بازتعریف شاخص‌های مکانی ارتقاء‌دهنده‌ی پایداری اجتماعی با رویکرد راهبرد بازآفرینی شهری (مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.22054/urdp.2021.53302.1223

ژیلا سجادی؛ روناک اردلانی؛ رضوان ماندگار؛ عین الله جمالی حاجی حسن سفلی؛ کمال رسولی


6. نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندی و فضای هیبریدی شهرهای قرن بیست‌ویکم؛ نمونه مورد مطالعه: شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.22054/urdp.2021.56012.1257

سروناز حسین رضوی؛ زهره داودپور؛ منوچهر طبیبیان؛ مریم معینی فر