دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری به منظور رفاه اجتماعی اقتصادی ساکنین: مورد پژوهشی شهر لامرد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22054/urdp.2020.11550

امیر صابری؛ طاهره عرفان منش؛ محمد رضا اکبری


2. مدلسازی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارARC GIS(مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22054/urdp.2020.11551

محسن احدنژاد روشتی؛ حجت محمدی ترکمانی؛ قهرمان خوشروی


3. ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی-فیزیکی در برابر زلزله (نمونه موردی: شهرستان های استان اردبیل)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22054/urdp.2020.11552

فیروز جعفری؛ افشار حاتمی؛ سپیده نوری


4. تبیین فضای عمومی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: پارک شفق محله یوسف آباد تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22054/urdp.2020.11553

بهرنگ کلانتری؛ ژیلا سجادی؛ وحید یاری قلی


5. رشد شهرگرایی و احساس تعلق محله‌ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22054/urdp.2018.17901.1057

سحر صفری؛ سید یعقوب موسوی


6. مطالعه تطبیقی تجربیات سیاستی کشورهای منتخب آسیایی در زمینه‌ی توزیع متوازن جمعیت شهری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22054/urdp.2018.25598.1077

محمود مشفق


7. تحلیلی بر عوامل تاثیرگذار در زیست‌پذیری شهری؛ مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22054/urdp.2020.42402.1125

فیروز جعفری؛ حجت محمدی ترکمانی؛ زهرا رسول زاده


8. بومی سازی الگوی شهر اکولوژیک بر اساس آینده پژوهی سناریو مبنا، نمونه موردی؛ شهر بجنورد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22054/urdp.2020.42574.1130

محمود جمعه پور؛ سیده شبناز اتحاد؛ فرشاد نوریان


9. حیاتِ ارزش‌های برنامه‌ریز در سایه گفتمان‌ها (مورد پژوهی: محیط برنامه‌ریزی کلان‌شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22054/urdp.2020.45991.1149

بهزاد ملک پور اصل؛ پویا جودی گل لر


10. تحلیل راهبردی مبتنی بر عقلانیت اکولوژیک برای توسعه فضاهای زیرسطحی شهری با رویکرد زیست پذیری ( مطالعه موردی : شهر یزد )

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22054/urdp.2020.46204.1151

مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ شهرزاد فریادی


11. تحلیل سرمایه‌های اجتماعی در بهبود شاخص های حکمروایی خوب شهری(نمونه مطالعاتی : شهر سمنان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22054/urdp.2020.48511.1167

علی اکبر تقی پور؛ ابوالفضل مشایخی؛ قاسم جعفری