دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری به منظور رفاه اجتماعی اقتصادی ساکنین: مورد پژوهشی شهر لامرد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22054/urdp.2020.11550

امیر صابری؛ طاهره عرفان منش؛ محمد رضا اکبری