آ

 • آدینه وند، علی اصغر ارزیابی عملکرد شهرداری‌های مناطق هشت‌گانه شهر اهواز در چارچوب الگوی حکمرانی خوب شهری [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 115-142]

ا

 • اتحاد، سیده شبناز بومی سازی الگوی شهر اکولوژیک بر اساس آینده پژوهی سناریو مبنا، نمونه موردی؛ شهر بجنورد [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 1-30]

 • احمدی، توحید مکان‌یابی و بررسی نقش عملکردی توقفگاهها و پارکینگ‌های چندمنظوره پارکسوار در شهر شیراز [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 99-131]

 • احمدی، مرضیه بررسی تاثیر متقابل تمرکززدایی مالی (مخارج و درآمدی) و توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 105-183]

 • اخباری، رضا پایش شبانگاهی اقتصاد: معرفی یک رویکرد نوین در برنامه‌ریزی منطقه‌ای [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 141-184]

 • اسمعیلی، اکبر مکان‌یابی و بررسی نقش عملکردی توقفگاهها و پارکینگ‌های چندمنظوره پارکسوار در شهر شیراز [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 99-131]

 • اسمعیل پور، فاطمه بررسی وضعیت ظرفیت‌سازی اجتماعی در محلات شهری و رابطه آن با مشارکت در بازآفرینی بافت‌های فرسوده (نمونه موردی: محله فهادان یزد) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 143-181]

 • اسمعیل پور، نجما بررسی وضعیت ظرفیت‌سازی اجتماعی در محلات شهری و رابطه آن با مشارکت در بازآفرینی بافت‌های فرسوده (نمونه موردی: محله فهادان یزد) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 143-181]

 • ایمانی، بهرام امکان‌سنجی استقرار صنایع در شهرستان اردبیل [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 183-207]

 • امجدی، محمد حسین نابرابری در دسترسی به مسکن در حوزه‌های شهری برحسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها (کاربرد ضریب جینی) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 159-181]

ب

 • بمانیان، محمدرضا واکاوی مؤلفه‌های ساختاری تعاملات اجتماعی در فضاهای اجتماع‌پذیر (خیابان ستارخان؛ فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 55-80]

پ

 • پاک نژاد، نوید بازشناسی و تحلیل شکل‌گیری فرم کالبدی محلات زرگنده و دروس [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 29-53]

 • پروین، ستار مطالعه تاثیرات اجتماعی- فرهنگی پروژه‌های شهری(موردمطالعه: بزرگراه سعیدآباد) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 81-113]

ت

 • تقی پور، علی اکبر تحلیل سرمایه‌های اجتماعی در بهبود شاخص‌های حکمروایی خوب شهری (نمونه مطالعاتی: شهر سمنان) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 145-168]

 • تقوایی، مسعود آمایش سرزمین و راهبردهای توسعة گردشگری پزشکی در راستای گسترش دهکده‌های سلامت، نمونه موردی: منطقه دو سلامت [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 31-77]

ج

 • جعفری، فیروز تحلیلی بر عوامل تأثیرگذار در زیست‌پذیری شهری مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تبریز [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 113-144]

 • جعفری، قاسم تحلیل سرمایه‌های اجتماعی در بهبود شاخص‌های حکمروایی خوب شهری (نمونه مطالعاتی: شهر سمنان) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 145-168]

 • جمعه پور، محمود پارادایم نوین برنامه‌ریزی برای پایداری و مدیریت یکپارچه منطقه کلان‌شهری تهران، ساماندهی یا تغییر پایتخت [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 133-158]

 • جمعه پور، محمود بومی سازی الگوی شهر اکولوژیک بر اساس آینده پژوهی سناریو مبنا، نمونه موردی؛ شهر بجنورد [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 1-30]

ح

 • حسینی، سیده سمیه آمایش سرزمین و راهبردهای توسعة گردشگری پزشکی در راستای گسترش دهکده‌های سلامت، نمونه موردی: منطقه دو سلامت [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 31-77]

خ

 • خاکی، ادریس بررسی تأثیر اختلاط کاربری ها بر تولید سفر در محله های شهری ( نمونه موردی محله های 5 و 6 شهر بانه ) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 1-27]

 • خاکساری، علی بررسی تأثیر اختلاط کاربری ها بر تولید سفر در محله های شهری ( نمونه موردی محله های 5 و 6 شهر بانه ) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 1-27]

 • خرمی، هابیل مکان‌یابی و بررسی نقش عملکردی توقفگاهها و پارکینگ‌های چندمنظوره پارکسوار در شهر شیراز [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 99-131]

د

 • دل انگیزان، سهراب بررسی تاثیر متقابل تمرکززدایی مالی (مخارج و درآمدی) و توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 105-183]

ر

 • ردایی، مهجبین تحلیل راهبردی مبتنی بر عقلانیت اکولوژیک برای توسعه فضاهای زیرسطحی شهری با رویکرد زیست پذیری (مطالعه موردی: شهر کویری یزد) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 43-80]

 • رسول زاده، زهرا تحلیلی بر عوامل تأثیرگذار در زیست‌پذیری شهری مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تبریز [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 113-144]

 • رضایی، محمود سیر پیشرفت و گرایش طرح‌های شهری جمهوری اسلامی ایران (پروژه‌های اجرا شده تهران از 1360 تا 1395) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 35-66]

 • رضایی راد، هادی راهکارهای مؤثر در خلق و تقویت فضاهای شهری 24 ساعته (نمونه موردی: خیابان ستارخان تهران) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 169-197]

 • روحی پور، سولماز امکان‌سنجی استقرار صنایع در شهرستان اردبیل [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 183-207]

س

 • سجادزاده، حسن نگرش‌ها در زیبایی‌شناسی منظر شهری [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 81-111]

 • سربندی، فرناز ظرفیت‌های ایجاد شهر خلاق سینمایی در اسناد بالادستی و ارائه راهبرد برای آینده [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 185-218]

ش

 • شالچی، سمیه مطالعه تاثیرات اجتماعی- فرهنگی پروژه‌های شهری(موردمطالعه: بزرگراه سعیدآباد) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 81-113]

 • شبستر، محسن آسیب شناسی مدیریتِ یکپارچۀ حریم کلانشهر تهران [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 1-34]

 • شیخی، محمد آسیب شناسی مدیریتِ یکپارچۀ حریم کلانشهر تهران [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 1-34]

 • شکیبایی، علیرضا نابرابری در دسترسی به مسکن در حوزه‌های شهری برحسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها (کاربرد ضریب جینی) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 159-181]

 • شکیبایی، علیرضا پایش شبانگاهی اقتصاد: معرفی یک رویکرد نوین در برنامه‌ریزی منطقه‌ای [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 141-184]

ص

 • صالحی، اسماعیل تحلیل راهبردی مبتنی بر عقلانیت اکولوژیک برای توسعه فضاهای زیرسطحی شهری با رویکرد زیست پذیری (مطالعه موردی: شهر کویری یزد) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 43-80]

ع

 • عظیمی، آزاده آمایش سازمان فضایی منطقه با تأکید بر نظام جریان کالای حمل شده در منطقه البرز جنوبی [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 79-107]

 • عظیمی، میترا بررسی تأثیر اختلاط کاربری ها بر تولید سفر در محله های شهری ( نمونه موردی محله های 5 و 6 شهر بانه ) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 1-27]

 • علیان، مهدی ارزیابی عملکرد شهرداری‌های مناطق هشت‌گانه شهر اهواز در چارچوب الگوی حکمرانی خوب شهری [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 115-142]

 • عنابستانی، علی اکبر تأثیر هویت مکانی بر مشارکت روستاییان در روند اجرای طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: روستاهای پیرامون کلانشهر مشهد) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 1-42]

غ

 • غیاثوند، احمد بررسی نگرش مردم شهر تهران نسبت به نقاشی‌های دیواری (مطالعه تجربی منطقه 19) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 67-98]

ف

 • فریادی، شهرزاد تحلیل راهبردی مبتنی بر عقلانیت اکولوژیک برای توسعه فضاهای زیرسطحی شهری با رویکرد زیست پذیری (مطالعه موردی: شهر کویری یزد) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 43-80]

 • فرجی، امین ارزیابی عملکرد شهرداری‌های مناطق هشت‌گانه شهر اهواز در چارچوب الگوی حکمرانی خوب شهری [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 115-142]

 • فلاحتی، علی بررسی تاثیر متقابل تمرکززدایی مالی (مخارج و درآمدی) و توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 105-183]

ق

 • قدس، حسین واکاوی مؤلفه‌های ساختاری تعاملات اجتماعی در فضاهای اجتماع‌پذیر (خیابان ستارخان؛ فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 55-80]

ک

 • کرمی، عسل راهکارهای مؤثر در خلق و تقویت فضاهای شهری 24 ساعته (نمونه موردی: خیابان ستارخان تهران) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 169-197]

 • کریمی مشاور، مهرداد نگرش‌ها در زیبایی‌شناسی منظر شهری [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 81-111]

ل

 • لطیفی، غلامرضا بازشناسی و تحلیل شکل‌گیری فرم کالبدی محلات زرگنده و دروس [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 29-53]

 • لطیفی، غلامرضا یادبود آقای دکتر سیدمحسن حبیبی [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 5-10]

م

 • محمدی ترکمانی، حجت تحلیلی بر عوامل تأثیرگذار در زیست‌پذیری شهری مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تبریز [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 113-144]

 • محمودی، وحید بررسی وضعیت ظرفیت‌سازی اجتماعی در محلات شهری و رابطه آن با مشارکت در بازآفرینی بافت‌های فرسوده (نمونه موردی: محله فهادان یزد) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 143-181]

 • مرادی نسب، حسین واکاوی مؤلفه‌های ساختاری تعاملات اجتماعی در فضاهای اجتماع‌پذیر (خیابان ستارخان؛ فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 55-80]

 • مشایخی، ابوالفضل تحلیل سرمایه‌های اجتماعی در بهبود شاخص‌های حکمروایی خوب شهری (نمونه مطالعاتی: شهر سمنان) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 145-168]

 • معینی، علیرضا تأثیر هویت مکانی بر مشارکت روستاییان در روند اجرای طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: روستاهای پیرامون کلانشهر مشهد) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 1-42]

 • مهذب طلاب، محمد نگرش‌ها در زیبایی‌شناسی منظر شهری [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 81-111]

ن

 • نجاتی، مهدی پایش شبانگاهی اقتصاد: معرفی یک رویکرد نوین در برنامه‌ریزی منطقه‌ای [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 141-184]

 • نوریان، فرشاد بومی سازی الگوی شهر اکولوژیک بر اساس آینده پژوهی سناریو مبنا، نمونه موردی؛ شهر بجنورد [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 1-30]

و

 • واعظی، موسی مکان‌یابی و بررسی نقش عملکردی توقفگاهها و پارکینگ‌های چندمنظوره پارکسوار در شهر شیراز [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 99-131]

ی

 • یزدانی، محمد حسن امکان‌سنجی استقرار صنایع در شهرستان اردبیل [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 183-207]

login