آ

 • آسیایی، مهدی پهنه‌بندی خطر وقوع سیل در شهرستان سبزوار با استفاده از منطق فازی [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 27-49]

ا

 • احمدی، حسن بررسی اثر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر احساس امنیت شهروندان مطالعه موردی: پیاده‌راه مرکزی شهر همدان [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 105-135]

 • ایرانی ملک کیان، آیدا سهم مفهوم «مقیاس انسانی» در موفقیت طرح‌های شهری (موردپژوهش: طرح‌های مرمتی شهری تهران در دهه 1380) [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 1-28]

 • ارشادسرابی، احسان واکاوی و ارزیابی نقش نهاد قدرت در سازمان‌یابی فضایی در مجموعه شهری مشهد [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 141-172]

 • استعلاجی، علیرضا طراحی الگوی کلان فرآیند مدیریت بافت‎های فرسوده شهری با رویکرد حکمروایی [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 139-168]

 • امینی گوهرریزی، سحر احیا تعاملات اجتماعی در شرایط پاندمی (Covid19) در میدان‌های شهری، با نگاهی به میدان نقش‌جهان اصفهان [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 1-25]

ب

 • برغمدی، هادی تأثیرات اجتماعی سامان‌دهی خیابانهای دارای ارزش فرهنگی و تاریخی (مطالعه موردی خیابان لاله‌زار) [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 113-140]

پ

 • پارسا، عبداله بررسی نقش تعاملی دانشگاه و شهرداری در ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 157-188]

 • پارسائیان، عاطفه سنجش کیفیت محیطی خیابان فرخی شهر یزد از منظر توسعه کاربری زمین مختلط [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 119-137]

 • پورمحمد، شهراد کاربست تأثیر شناختی شاخص خاطره بر ارتقای حس رضایتمندی ساکنین محلات شهر شیراز [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 55-80]

ت

 • تقوایی، مسعود کاربست تأثیر شناختی شاخص خاطره بر ارتقای حس رضایتمندی ساکنین محلات شهر شیراز [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 55-80]

ج

 • جعفری شهرستانی، علی شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تهران با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 51-87]

 • جعفرنژاد شهری، مهدیه اثربخشی مبلمان هوشمند در توسعه شهری و پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای ایران) [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 137-156]

 • جمعه پور، محمود سنجش سطح پایداری محلات ارگانیک و برنامه ریزی شده با استفاده از شاخص های اسکان سازمان ملل (مطالعه موردی: محلات نوغان و سجاد مشهد) [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 1-35]

 • جوادیان، رحیمه ارزیابی قابلیت‌های بازآفرینی پیاده راه‌های شهری از منظر توسعه پایدار در برنامه‌ریزی شهری مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر سمنان [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 139-166]

د

 • دانشپور، سید عبدالهادی بررسی دیدگاه ساکنین محله‌های منطقه 8 تهران درباره تأثیر شیوع کووید 19 بر شاخص‌ها و عوامل محله‌های زیست‌پذیر [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 1-36]

 • دهقان، عاطفه واکاوی و ارزیابی نقش نهاد قدرت در سازمان‌یابی فضایی در مجموعه شهری مشهد [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 141-172]

ر

 • رحمانیانی، یاسر تبیین میزان اثرگذاری شاخص‌های زمینه‌ساز بر گسترشِ تقاضا برای سکونت در مسکن کوچک‌مقیاس در کلان‌شهرها: بررسی دیدگاه ساکنینِ محدوده نوابِ شهر تهران [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 67-103]

 • رستمی، روح الله بررسی رابطه رویکرد منظر تاریخی شهری با زیست پذیری شهری [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 37-65]

 • رضایی، محمود سهم مفهوم «مقیاس انسانی» در موفقیت طرح‌های شهری (موردپژوهش: طرح‌های مرمتی شهری تهران در دهه 1380) [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 1-28]

 • رهنما، راضیه احیا تعاملات اجتماعی در شرایط پاندمی (Covid19) در میدان‌های شهری، با نگاهی به میدان نقش‌جهان اصفهان [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 1-25]

 • روحانی چولائی، الهام سنجش سطح پایداری محلات ارگانیک و برنامه ریزی شده با استفاده از شاخص های اسکان سازمان ملل (مطالعه موردی: محلات نوغان و سجاد مشهد) [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 1-35]

ز

 • زند مقدم، محمدرضا ارزیابی قابلیت‌های بازآفرینی پیاده راه‌های شهری از منظر توسعه پایدار در برنامه‌ریزی شهری مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر سمنان [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 139-166]

 • زیویار پرده ای، پروانه طراحی الگوی کلان فرآیند مدیریت بافت‎های فرسوده شهری با رویکرد حکمروایی [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 139-168]

س

 • سیدنصرتی، امین واکاوی روند استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 85-108]

 • سعیدی، ساناز پهنه‌بندی خطر وقوع سیل در شهرستان سبزوار با استفاده از منطق فازی [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 27-49]

 • سنگی، الهام شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تهران با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 51-87]

ش

 • شاهی، سکینه بررسی نقش تعاملی دانشگاه و شهرداری در ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 157-188]

 • شجاعی، سید علیرضا کاربست تأثیر شناختی شاخص خاطره بر ارتقای حس رضایتمندی ساکنین محلات شهر شیراز [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 55-80]

 • شیعه، اسماعیل واکاوی و ارزیابی نقش نهاد قدرت در سازمان‌یابی فضایی در مجموعه شهری مشهد [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 141-172]

 • شهبازین، سعیده چرا افراد مهاجرت می‌کنند؟ مدل گرانش بسط یافته از مهاجرت‌های بین استانی در ایران دوره 95-1390 [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 109-138]

 • شهیدی پور، روح اله شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تهران با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 51-87]

 • شورچه، محمود مدیریت رشد کلانشهر تهران بر پایه شاخص رشد هوشمندانه(SGI): کاربست تکنیک چهار دی(4D) در برآورد مسافت طی‌شده وسیله نقلیه(VMT) [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 81-112]

ص

 • صادقی نائینی، حسن اثربخشی مبلمان هوشمند در توسعه شهری و پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای ایران) [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 137-156]

 • صداقت نیا، سعید بررسی دیدگاه ساکنین محله‌های منطقه 8 تهران درباره تأثیر شیوع کووید 19 بر شاخص‌ها و عوامل محله‌های زیست‌پذیر [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 1-36]

ض

 • ضرغامی، اسماعیل تحلیل ساختار فرمی مسیریابی در فضاهای مجتمع‌های مسکونی بر اساس نظریه نحو فضا (مطالعه موردی: مجتمع مسکن مهر فاز 3 شهر پردیس تهران) [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 29-54]

ع

 • عسگری، حمیرا تبیین میزان اثرگذاری شاخص‌های زمینه‌ساز بر گسترشِ تقاضا برای سکونت در مسکن کوچک‌مقیاس در کلان‌شهرها: بررسی دیدگاه ساکنینِ محدوده نوابِ شهر تهران [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 67-103]

 • علی بخشی، آمنه بررسی نابرابری در توزیع فضایی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و خدماتی در مناطق شهر تبریز [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 57-84]

 • علیزاده، هوشمند بررسی نابرابری در توزیع فضایی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و خدماتی در مناطق شهر تبریز [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 57-84]

ق

 • قاسمی، فرزانه بررسی نقش تعاملی دانشگاه و شهرداری در ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 157-188]

 • قدیمی، بهرام بررسی رابطه رویکرد منظر تاریخی شهری با زیست پذیری شهری [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 37-65]

 • قربان پور، مریم بررسی دیدگاه ساکنین محله‌های منطقه 8 تهران درباره تأثیر شیوع کووید 19 بر شاخص‌ها و عوامل محله‌های زیست‌پذیر [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 1-36]

ک

 • کاظمی، کیارش بازخوانی یک طرح شهری با بهره‌گیری از انگارۀ حق به شهر- مجتمع تجاری عرش آجودانیه تهران [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 89-117]

 • کامیابی، سعید ارزیابی کارآیی انرژی در مقیاس محله‌ای با استفاده از مدل لید در راستای توسعه پایدار (مورد مطالعاتی: محله یوسف‌آباد منطقه شش تهران) [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 37-56]

 • کرکه آبادی، زینب ارزیابی قابلیت‌های بازآفرینی پیاده راه‌های شهری از منظر توسعه پایدار در برنامه‌ریزی شهری مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر سمنان [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 139-166]

 • کرمی، سونیا بررسی نابرابری در توزیع فضایی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و خدماتی در مناطق شهر تبریز [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 57-84]

 • کرمی، علیرضا شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تهران با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 51-87]

 • کلانتری خلیل آباد، حسین کاربست تأثیر شناختی شاخص خاطره بر ارتقای حس رضایتمندی ساکنین محلات شهر شیراز [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 55-80]

گ

 • گودرزی، غزاله طراحی الگوی کلان فرآیند مدیریت بافت‎های فرسوده شهری با رویکرد حکمروایی [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 139-168]

ل

 • لطفی پور، هانیه احیا تعاملات اجتماعی در شرایط پاندمی (Covid19) در میدان‌های شهری، با نگاهی به میدان نقش‌جهان اصفهان [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 1-25]

م

 • محقق منتظری، معصومه تأثیرات اجتماعی سامان‌دهی خیابانهای دارای ارزش فرهنگی و تاریخی (مطالعه موردی خیابان لاله‌زار) [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 113-140]

 • محمدی، مریم بازخوانی یک طرح شهری با بهره‌گیری از انگارۀ حق به شهر- مجتمع تجاری عرش آجودانیه تهران [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 89-117]

 • محمدزاده، علی واکاوی روند استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 85-108]

 • محمدمرادی، اصغر تبیین میزان اثرگذاری شاخص‌های زمینه‌ساز بر گسترشِ تقاضا برای سکونت در مسکن کوچک‌مقیاس در کلان‌شهرها: بررسی دیدگاه ساکنینِ محدوده نوابِ شهر تهران [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 67-103]

 • میرزایی، خلیل بررسی رابطه رویکرد منظر تاریخی شهری با زیست پذیری شهری [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 37-65]

 • مظاهریان، حامد شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تهران با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 51-87]

 • ملائی، اعظم ارزیابی کارآیی انرژی در مقیاس محله‌ای با استفاده از مدل لید در راستای توسعه پایدار (مورد مطالعاتی: محله یوسف‌آباد منطقه شش تهران) [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 37-56]

 • منصوری، سید تاج الدین تحلیل ساختار فرمی مسیریابی در فضاهای مجتمع‌های مسکونی بر اساس نظریه نحو فضا (مطالعه موردی: مجتمع مسکن مهر فاز 3 شهر پردیس تهران) [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 29-54]

 • مهرجو، مهرداد بررسی اثر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر احساس امنیت شهروندان مطالعه موردی: پیاده‌راه مرکزی شهر همدان [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 105-135]

 • مهرعلی زاده، یداله بررسی نقش تعاملی دانشگاه و شهرداری در ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 157-188]

 • موسوی، سید یعقوب بررسی رابطه رویکرد منظر تاریخی شهری با زیست پذیری شهری [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 37-65]

 • موسوی، سیدمحسن احیا تعاملات اجتماعی در شرایط پاندمی (Covid19) در میدان‌های شهری، با نگاهی به میدان نقش‌جهان اصفهان [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 1-25]

login