آ

 • آشوری، کسری صورت‌بندی انتقادی گفتمان سکونتگاه‌های خودانگیختۀ شهری در جهان و ایران [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 73-113]

 • آیینی، محمد واکاوی ﭼﺎلش‏هاﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ایرانی بر اساس مدل‌سازی معادلات ساختاری ( SEM) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 115-146]

ا

 • احدنژاد روشتی، محسن تبیین پایداری در مدیریت پروژه (مورد پژوهی؛ پروژه‌های مسکن قابل استطاعت شهر اصفهان) [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 127-156]

 • ایراندوست، کیومرث صورت‌بندی انتقادی گفتمان سکونتگاه‌های خودانگیختۀ شهری در جهان و ایران [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 73-113]

 • اردلانی، روناک بازتعریف شاخص‌های مکانی ارتقاء دهندۀ پایداری اجتماعی با رویکرد راهبرد بازآفرینی شهری در بافت تاریخی شهر سنندج [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 147-179]

 • اسکندریان، غلامرضا واکاوی نقش و اهمیت رویکرد توانمندسازی در مواجهه با اسکان غیررسمی از نگاه صاحب‌نظران و حرفه‌مندان [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 57-86]

 • اسمعیل پور، فاطمه بررسی آسیب‌های توسعه میان‌افزا در بافت‌های میانی شهرها با کاربست مدل معادلات ساختاری (نمونه موردی: محله کوچه مشکی در شهر زنجان) [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 87-126]

 • اسمعیل پور، نجما بررسی آسیب‌های توسعه میان‌افزا در بافت‌های میانی شهرها با کاربست مدل معادلات ساختاری (نمونه موردی: محله کوچه مشکی در شهر زنجان) [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 87-126]

 • اعتمادی، کیانا توسعه منطقه ساحلی مکران در پرتو منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 1-34]

 • اغنائی، فاطمه ارزیابی تأثیرات سیاست‌های حمل‌ونقلی در بهبود رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: شهر رشت [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 145-178]

 • افشارنیا، اعظم بررسی و ارزیابی طرح‌های توسعه شهری بر اساس رویکرد عدالت فضایی (نمونه موردی: طرح ساماندهی فرحزاد) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 59-92]

 • امین آقایی، مهرناز رفتارهای شهروندی مردم شهر تهران؛ فعال یا فرسایش هنجارها [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 1-28]

ب

 • بهزادفر، مصطفی سنجش کمی اثرگذاری مورفولوژی بافت‌های شهری بر تغییرات دمای محیطی شهر [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 157-189]

پ

 • پارسا، شهرام بررسی تطبیقی نابرابری فضایی – اجتماعی محله‌های شهری(مطالعه موردی: محله‌های دارسیران و بهاران شهر مریوان) [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 1-29]

 • پیری، اسماعیل بررسی تطبیقی نابرابری فضایی – اجتماعی محله‌های شهری(مطالعه موردی: محله‌های دارسیران و بهاران شهر مریوان) [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 1-29]

 • پوراحمد، اجمد نقش مکان‌های سوم در بعد اجتماعی مناطق شهری نمونه موردی: کافه‌های روباز منطقه 2 تهران [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 35-74]

 • پورامین، فرانک سنجش کمی اثرگذاری مورفولوژی بافت‌های شهری بر تغییرات دمای محیطی شهر [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 157-189]

 • پورجعفر، محمدرضا تبیین عدالت جنسیتی در فضاهای شهری مطالعه موردی: فضای شهری مجموعه خواهر امام رشت [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 115-145]

 • پورحسین روشن، حمید تبیین عدالت جنسیتی در فضاهای شهری مطالعه موردی: فضای شهری مجموعه خواهر امام رشت [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 115-145]

ج

 • جمالی حاجی حسن سفلی، عین الله بازتعریف شاخص‌های مکانی ارتقاء دهندۀ پایداری اجتماعی با رویکرد راهبرد بازآفرینی شهری در بافت تاریخی شهر سنندج [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 147-179]

 • جهانبخش جاوید، رامینا ارزیابی و وضعیت‌سنجی کلان‌شهر تهران از منظر اصول انگاشت شهر خلاق [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 29-56]

 • جودی گل لر، پویا حیاتِ ارزش‌های برنامه‌ریز در سایه گفتمان‌ها (مورد پژوهی: محیط برنامه‌ریزی کلان‌شهر تهران) [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 75-110]

ح

 • حبیبی، لیلا واکاوی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر آمل با تأکید بر عناصر کالبدی [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 179-202]

 • حسین رضوی، سروناز نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندی و فضای هیبریدی شهرهای قرن بیست‌ویکم نمونه موردمطالعه: شهر تهران [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 37-58]

 • حسینی کومله، مصطفی فرآیند تدقیق عنوان پژوهش مسئله-محور و بوم-خاست دکتری در ایران: تعریف پژوهش پیرامون "خاطره جمعی" در شهر ایرانی [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 31-72]

خ

 • خیرالدین، رضا الگوی توسعه گردشگری اکولوژیک مناطق کوهستانی صعب‌العبور در بستر زیرساخت کهن شبکه ریلی (محور مطالعه: مسیر ریلی تهران-مازندران) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 1-36]

د

 • دانشپور، سید عبدالهادی فرآیند تدقیق عنوان پژوهش مسئله-محور و بوم-خاست دکتری در ایران: تعریف پژوهش پیرامون "خاطره جمعی" در شهر ایرانی [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 31-72]

 • داودپور، زهره نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندی و فضای هیبریدی شهرهای قرن بیست‌ویکم نمونه موردمطالعه: شهر تهران [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 37-58]

 • دوستوندی، میلاد صورت‌بندی انتقادی گفتمان سکونتگاه‌های خودانگیختۀ شهری در جهان و ایران [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 73-113]

ر

 • رزنبلا، سلین آزمون رابطۀ فشردگی سیستم فعالیت اقتصادی و تاب‌آوری مناطق شهری موردپژوهی: شهرستان‌های استان کرمان [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 111-144]

 • رسولی، زهرا بررسی آسیب‌های توسعه میان‌افزا در بافت‌های میانی شهرها با کاربست مدل معادلات ساختاری (نمونه موردی: محله کوچه مشکی در شهر زنجان) [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 87-126]

 • رسولی، کمال بازتعریف شاخص‌های مکانی ارتقاء دهندۀ پایداری اجتماعی با رویکرد راهبرد بازآفرینی شهری در بافت تاریخی شهر سنندج [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 147-179]

 • رضایی راد، هادی سنجش کمی اثرگذاری مورفولوژی بافت‌های شهری بر تغییرات دمای محیطی شهر [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 157-189]

ز

 • زیاری، کرامت اله نقش مکان‌های سوم در بعد اجتماعی مناطق شهری نمونه موردی: کافه‌های روباز منطقه 2 تهران [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 35-74]

 • زبردست، اسفندیار بررسی و ارزیابی طرح‌های توسعه شهری بر اساس رویکرد عدالت فضایی (نمونه موردی: طرح ساماندهی فرحزاد) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 59-92]

س

 • سجادی، ژیلا بازتعریف شاخص‌های مکانی ارتقاء دهندۀ پایداری اجتماعی با رویکرد راهبرد بازآفرینی شهری در بافت تاریخی شهر سنندج [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 147-179]

ص

 • صالحی میشانی، حیدر تبیین پایداری در مدیریت پروژه (مورد پژوهی؛ پروژه‌های مسکن قابل استطاعت شهر اصفهان) [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 127-156]

 • صرافی، مظفر توسعه منطقه ساحلی مکران در پرتو منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 1-34]

ط

 • طبیبیان، منوچهر نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندی و فضای هیبریدی شهرهای قرن بیست‌ویکم نمونه موردمطالعه: شهر تهران [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 37-58]

 • طلاچیان، مرتضی بررسی و ارزیابی طرح‌های توسعه شهری بر اساس رویکرد عدالت فضایی (نمونه موردی: طرح ساماندهی فرحزاد) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 59-92]

ع

 • عباسپور کالمرزی، محمد الگوی توسعه گردشگری اکولوژیک مناطق کوهستانی صعب‌العبور در بستر زیرساخت کهن شبکه ریلی (محور مطالعه: مسیر ریلی تهران-مازندران) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 1-36]

 • عراقی کزاز، بهزاد کاربست پایداری در طرح‌های توسعه‌شهری بر اساس تحلیل‌ محتوا (موردپژوهی؛ کلانشهرکرج) [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 175-202]

 • علی اکبری، صدیقه تبیین عدالت جنسیتی در فضاهای شهری مطالعه موردی: فضای شهری مجموعه خواهر امام رشت [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 115-145]

 • علی الحسابی، مهران فرآیند تدقیق عنوان پژوهش مسئله-محور و بوم-خاست دکتری در ایران: تعریف پژوهش پیرامون "خاطره جمعی" در شهر ایرانی [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 31-72]

غ

 • غیاثوند، احمد رفتارهای شهروندی مردم شهر تهران؛ فعال یا فرسایش هنجارها [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 1-28]

ف

 • فیروزآبادی، سید احمد واکاوی نقش و اهمیت رویکرد توانمندسازی در مواجهه با اسکان غیررسمی از نگاه صاحب‌نظران و حرفه‌مندان [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 57-86]

ل

 • لطیفی، غلامرضا بررسی تطبیقی نابرابری فضایی – اجتماعی محله‌های شهری(مطالعه موردی: محله‌های دارسیران و بهاران شهر مریوان) [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 1-29]

م

 • ماندگار، رضوان بازتعریف شاخص‌های مکانی ارتقاء دهندۀ پایداری اجتماعی با رویکرد راهبرد بازآفرینی شهری در بافت تاریخی شهر سنندج [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 147-179]

 • محمدی، یادگار بررسی تطبیقی نابرابری فضایی – اجتماعی محله‌های شهری(مطالعه موردی: محله‌های دارسیران و بهاران شهر مریوان) [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 1-29]

 • محمدپور، صابر ارزیابی تأثیرات سیاست‌های حمل‌ونقلی در بهبود رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: شهر رشت [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 145-178]

 • مرادی مسیحی، واراز کاربست پایداری در طرح‌های توسعه‌شهری بر اساس تحلیل‌ محتوا (موردپژوهی؛ کلانشهرکرج) [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 175-202]

 • مشکینی، ابوالفضل تبیین پایداری در مدیریت پروژه (مورد پژوهی؛ پروژه‌های مسکن قابل استطاعت شهر اصفهان) [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 127-156]

 • مطیعیان، حمید ارائه شاخص مکانی جهت ارزیابی فرسودگی بافت‌های شهری به کمک سیستم اطلاعات مکانی و تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 93-114]

 • معینی فر، مریم نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندی و فضای هیبریدی شهرهای قرن بیست‌ویکم نمونه موردمطالعه: شهر تهران [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 37-58]

 • ملک پور اصل، بهزاد حیاتِ ارزش‌های برنامه‌ریز در سایه گفتمان‌ها (مورد پژوهی: محیط برنامه‌ریزی کلان‌شهر تهران) [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 75-110]

 • منصوری، سینا تبیین مدل مفهومی احیاء هویت شهری با تأکید بر زبان الگو (نمونه موردی: منطقه یک تهران) [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 147-173]

 • مهرجو، مهرداد ارزیابی تأثیرات سیاست‌های حمل‌ونقلی در بهبود رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: شهر رشت [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 145-178]

ن

 • نجفی، معصومه واکاوی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر آمل با تأکید بر عناصر کالبدی [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 179-202]

 • ندایی طوسی، سحر توسعه منطقه ساحلی مکران در پرتو منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 1-34]

 • ندایی طوسی، سحر ارزیابی و وضعیت‌سنجی کلان‌شهر تهران از منظر اصول انگاشت شهر خلاق [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 29-56]

 • نظامی، ملیکا نقش مکان‌های سوم در بعد اجتماعی مناطق شهری نمونه موردی: کافه‌های روباز منطقه 2 تهران [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 35-74]

 • نیک پور، عامر واکاوی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر آمل با تأکید بر عناصر کالبدی [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 179-202]

ه

 • هدایتی فرد، مائده آزمون رابطۀ فشردگی سیستم فعالیت اقتصادی و تاب‌آوری مناطق شهری موردپژوهی: شهرستان‌های استان کرمان [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 111-144]

login