ا

 • احمدی، مرتضی واکاوی جایگاه عقلانیت در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 1-34]

 • ارغان، عباس واکاوی راهبرد‌های نهادی دستیابی به اهداف طرح مجموعه‌ی‌ شهری تهران [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 119-154]

 • استعلاجی، علیرضا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازآفرینی فضاهای همگانی (مطالعه موردی بوستان ولایت تهران) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 81-118]

 • اسدپور، سیدجواد ارتقا کیفی ادراک حسی ساکنین فضاهای سکونتی از منظر دیدگاه پدیدارشناسی [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 135-179]

 • افضلیان، خسرو ارتقا کیفی ادراک حسی ساکنین فضاهای سکونتی از منظر دیدگاه پدیدارشناسی [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 135-179]

 • اکبری ریابی، محمد آسیب‌شناسی قواعد و رویه‌های منظر و نماهای شهری از منظر فقه شیعه [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 181-215]

 • ایمانی شاملو، جواد واکاوی تأثیر پاندمی کووید 19 بر سیاست‌گذاری استفاده از حمل‌ونقل عمومی در تجارب جهانی شهرها با بهره‌گیری از رویکرد فراتحلیل [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 179-222]

 • امیدی، پیمان چگونگی پیاده‌سازی TOD در شعاع عملکردی ایستگاه‌های مترو، نمونه مطالعاتی: ایستگاه مترو منیریه تهران [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 155-194]

 • امیدواریان، محمد بازشناسی شاخص‌های عینی- کالبدی در زیبایی‌شناسی جداره شهری با اولویت‌بندی ادراکات فردی (مورد پژوهی: پیاده راه ارم شهر قم) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 87-116]

ب

 • بشیری نیا، مهدی ارائه روشی برای ارزیابی طرح‌های جامع شهری از دریچه ابعاد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (مطالعه موردی: طرح جامع شهر نیشابور) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 1-41]

پ

 • پیری، سعید شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازآفرینی فضاهای همگانی (مطالعه موردی بوستان ولایت تهران) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 81-118]

 • پزشکی، بهنام شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازآفرینی فضاهای همگانی (مطالعه موردی بوستان ولایت تهران) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 81-118]

ج

 • جمعه پور، محمود پراکندگی هویتی در شهرهای جدید و راهکارهای شکل‌دهی به هویت مستقل (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 43-85]

ح

 • حسینی کیا، سید محمد مهدی سنجش تطبیقی شاخص‌های فضایی مکان موفق با استفاده از شیوه تحلیل فضایی، (مورد پژوهی:‌ محورهای میدان امام همدان قبل و بعد از پیاده راه‌سازی) [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 217-252]

خ

 • خیابان چیان، نگار سنجش تطبیقی شاخص‌های فضایی مکان موفق با استفاده از شیوه تحلیل فضایی، (مورد پژوهی:‌ محورهای میدان امام همدان قبل و بعد از پیاده راه‌سازی) [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 217-252]

 • خاکساری رفسنجانی، علی پراکندگی هویتی در شهرهای جدید و راهکارهای شکل‌دهی به هویت مستقل (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 43-85]

د

 • دائی نژاد، نازنین ارتقا کیفی ادراک حسی ساکنین فضاهای سکونتی از منظر دیدگاه پدیدارشناسی [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 135-179]

ر

 • رامندی، علیرضا ارائه روشی برای ارزیابی طرح‌های جامع شهری از دریچه ابعاد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (مطالعه موردی: طرح جامع شهر نیشابور) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 1-41]

 • رحمانی فیروز جاه، علی تحلیل جامعه‏ شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 195-235]

 • رضایی، مهلا شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی انگیزه‌های گردشگران داخلی جهت سفر به شهر کرمان [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 117-142]

 • رضایی راد، هادی سنجش تطبیقی شاخص‌های فضایی مکان موفق با استفاده از شیوه تحلیل فضایی، (مورد پژوهی:‌ محورهای میدان امام همدان قبل و بعد از پیاده راه‌سازی) [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 217-252]

 • رفیعیان، مجتبی بازشناسی مفهوم پایداری اجتماعی در مطالعات شهری در جستجوی یک چارچوب نظری [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 35-86]

ز

 • زند مقدم، محمدرضا واکاوی راهبرد‌های نهادی دستیابی به اهداف طرح مجموعه‌ی‌ شهری تهران [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 119-154]

س

 • سلطان وش، نیلوفر واکاوی تأثیر پاندمی کووید 19 بر سیاست‌گذاری استفاده از حمل‌ونقل عمومی در تجارب جهانی شهرها با بهره‌گیری از رویکرد فراتحلیل [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 179-222]

 • سویزی، الهام تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر توسعه میان‌افزا در اراضی قهوه‌ای مبتنی بر رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: پادگان برونسی شهر مشهد) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 143-177]

ش

 • شجاعی، دلارام بازشناسی مفهوم پایداری اجتماعی در مطالعات شهری در جستجوی یک چارچوب نظری [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 35-86]

 • شرفی، مرجان نقش و قدرت شهردار تهران بر روی کاغذ و در عمل [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 87-133]

 • شکرگذار، مهدی ارائه روشی برای ارزیابی طرح‌های جامع شهری از دریچه ابعاد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (مطالعه موردی: طرح جامع شهر نیشابور) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 1-41]

ص

 • صارمی، حمیدرضا چگونگی پیاده‌سازی TOD در شعاع عملکردی ایستگاه‌های مترو، نمونه مطالعاتی: ایستگاه مترو منیریه تهران [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 155-194]

 • صیامی، قدیر تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر توسعه میان‌افزا در اراضی قهوه‌ای مبتنی بر رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: پادگان برونسی شهر مشهد) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 143-177]

 • صباغی، حمیدرضا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازآفرینی فضاهای همگانی (مطالعه موردی بوستان ولایت تهران) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 81-118]

 • صلاحی، ملیحه تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر توسعه میان‌افزا در اراضی قهوه‌ای مبتنی بر رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: پادگان برونسی شهر مشهد) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 143-177]

ض

 • ضیائی، محمود واکاوی جایگاه عقلانیت در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 1-34]

ع

 • عباسی اسفجیر، علی اصغر تحلیل جامعه‏ شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 195-235]

غ

 • غفاری، محمد شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی انگیزه‌های گردشگران داخلی جهت سفر به شهر کرمان [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 117-142]

ف

 • فدوی، ملیکا واکاوی تأثیر پاندمی کووید 19 بر سیاست‌گذاری استفاده از حمل‌ونقل عمومی در تجارب جهانی شهرها با بهره‌گیری از رویکرد فراتحلیل [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 179-222]

 • فرج، سارا نقش و قدرت شهردار تهران بر روی کاغذ و در عمل [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 87-133]

ق

 • قانع، مهسا تحلیل جامعه‏ شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 195-235]

 • قائم پناه، نرجس بازشناسی شاخص‌های عینی- کالبدی در زیبایی‌شناسی جداره شهری با اولویت‌بندی ادراکات فردی (مورد پژوهی: پیاده راه ارم شهر قم) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 87-116]

ک

 • کاشانی جو، خشایار بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت محیطی و بهره‌برداری بهینه از منطقه فرهنگی-گردشگری عباس‌آباد [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 43-79]

 • کاظمیان، غلامرضا واکاوی جایگاه عقلانیت در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 1-34]

 • کرمانشاهی، شهاب الدین ارائه روشی برای ارزیابی طرح‌های جامع شهری از دریچه ابعاد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (مطالعه موردی: طرح جامع شهر نیشابور) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 1-41]

ل

 • لطیفی، غلامرضا یادبود آقای دکتر سیدیعقوب موسوی [دوره 8، شماره 25، 1402]

 • لطیفی، غلامرضا سخن آغازین [دوره 8، شماره 25، 1402]

 • لواجو، محمد واکاوی راهبرد‌های نهادی دستیابی به اهداف طرح مجموعه‌ی‌ شهری تهران [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 119-154]

م

 • میرمقتدایی، مهتا ارائه روشی برای ارزیابی طرح‌های جامع شهری از دریچه ابعاد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (مطالعه موردی: طرح جامع شهر نیشابور) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 1-41]

 • مشفق، محمود بررسی و ارزیابی تغییرات شاخص‌های تمرکزگرائی جمعیت شهری طی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه ایران (1394-1368) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 1-41]

 • موسوی، محمدحامد ارتقا کیفی ادراک حسی ساکنین فضاهای سکونتی از منظر دیدگاه پدیدارشناسی [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 135-179]

 • مولائی، اصغر آسیب‌شناسی قواعد و رویه‌های منظر و نماهای شهری از منظر فقه شیعه [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 181-215]

 • مولوی، ابراهیم بازشناسی شاخص‌های عینی- کالبدی در زیبایی‌شناسی جداره شهری با اولویت‌بندی ادراکات فردی (مورد پژوهی: پیاده راه ارم شهر قم) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 87-116]

و

 • واعظی، رضا واکاوی جایگاه عقلانیت در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 1-34]

 • وحیدبافنده، مانا واکاوی تأثیر پاندمی کووید 19 بر سیاست‌گذاری استفاده از حمل‌ونقل عمومی در تجارب جهانی شهرها با بهره‌گیری از رویکرد فراتحلیل [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 179-222]

ی

 • یاوری گهر، فاطمه واکاوی جایگاه عقلانیت در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 1-34]

 • یوسف پور، محدثه پراکندگی هویتی در شهرهای جدید و راهکارهای شکل‌دهی به هویت مستقل (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 43-85]

login